Adli kontrol imza ihlali dilekçesi

Adli kontrol imza ihlali dilekçesi aşağıdadır. Adli kontrol tedbirine rağmen mazeretiniz nedeniyle imza atmaya gidemediyseniz ya da imza atmayı geciktirirseniz mazeret dilekçesi hazırlamanız gerekmektedir.

İmza ihlali dilekçesi nereye verilir?

Hazırladığınız dilekçeyi ilgili Cumhuriyet başsavcılığına sunmanız gerekmektedir.

Adli kontrol imza gecikmesi ya da ihlal durumunda ne olur? CMK 112. maddesine göre göre kararı isteyerek yerine getirmeyenler hakkında yaptırım uygulanabilir. Soruşturma veya kovuşturma evresinde yükümlülüğe uymayan şüpheli veya sanık için suçunun öngörülen cezası ne olursa olsun tutuklama kararı verilebilir.

Adli kontrol (CMK 109), tutuklama koruma tedbirine alternatif olarak düzenlenen, bağımsız, geçici ve kendisine başvurulma amacı sağlamak için kullanılan araç olma özelliğine sahip bir koruma tedbiridir.

CMK 109 maddesine göre sorgu hâkimi soruşturma esnasında, şüpheliyi bir veya birden fazla mecburiyetlere tâbi tutabilir. Bu tedbir çeşitleri, her zaman değiştirilebilir, bir veya birden çok yeni yükümler getirilebilir. Adli kontrol tedbirine de diğer koruma tedbirleri gibi sadece ceza yargılamasının yapılabilmesi ve hükmün infaz edilebilmesi için başvurulur.

Adli kontrolün amacı şüpheli veya sanığın kaçmasını veya delilleri karartmasını önlemek amacıyla ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve muhakeme sonunda verilecek hükmün infazını sağlamaktır.


… Cumhuriyet Başsavcılığına

Cumhuriyet Başsavcılığınızca yürütülen 2023/… sayılı soruşturma evrakı üzerinden yapılan talep üzerine, hakkımda … Sulh Ceza Hakimliğinin … tarih ve 2023/… sorgu sayılı kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109/3-b maddesi uyarınca (belirli yerlere başvurmak) adli kontrol kararı verilmiştir.

Söz konusu adli kontrol kararı gereğince tarafımdan herhangi bir aksatma yapılmaksızın bugüne kadar gerekli müracaatlar yapılmış ve imza atma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ancak, … (Buraya hangi nedenlerle imza atmaya gidemediğinizi yazmanız gerekmekte) sebeplerden dolayı …/…/… tarihinde imza atma yükümlülüğümü yerine getiremedim. İmzamı atamama nedenlerim ile ilgili belgeler dilekçenin ekinde sunulmuştur. Mazeretimin kabulü ile gereğini takdirlerinize arz ederim. …/…/…

Adli kontrol kararı gereğince imza yükümlülüğünüzü yerine getiremediğiniz durumda yukarıdaki dilekçe ile Cumhuriyet savcılığına başvurmanız gerekmektedir.