Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer? ve Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Konusunda uzman Boşanma Avukatı tarafından hazırlanmış anlaşmalı boşanma protokolüne dayalı açılan Anlaşmalı boşanma davası, boşanmanın en kısa yoludur.

Boşanma Avukatı eşliğinde hazırlanmamış olan boşanma protokolünde yer alan her eksik veya yanlış unsur, boşanma kararının verilmesini geciktirecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında davanın en kısa sürede sonuçlanması için; davanın 1 yıllık Kanuni süre beklenerek açılması, dava dilekçesinde hukuken  öngörülen unsurların bulunması ve Protokolün hukuka uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Ancak bu sayede tek celsede boşanma kararı verilmesi mümkündür. Aksi halde eksikliklerin giderilmesi için hakim yeni duruşma günü vermek zorunda kalacak ve tüm eksikliklerin giderilmesi halinde anlaşmalı boşanma davasında boşanma kararı verilecektir.

Çekişmeli Boşanma davasında ise boşanma Avukatının süresinde delil bildirmiş olması, karşı tarafın duruşmayı uzatmaya yönelik tutum ve davranışlarına zamanımda itiraz etmesi ile kararın verilmesi hızlanmış olacaktır.

Çekişmeli boşanma davasında Boşanma Avukatı ile temsil hem usul hukukuna ilişkin yapılması muhtemel hataları önlemekte hem de delillerin değerlendirilmesi aşamasında dikkat çekilmesi gereken kısımların sözlü ve yazılı olarak belirtilmesi aşamasında önem taşımaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında Aile mahkemesinde görülen boşanma davasının yanı sıra  pek çok durumda hak kaybını önlemek için ek dava açılması ve tedbir talep edilmesi gerekecektir. Bu nedenle Boşanma Avukatı ile takip edilen davalarda süresinde talep edilen tedbir ve sunulan deliller ile hem davanın daha kısa sürede sonuçlanması sağlanmakta hem de müvekkilin hak kaybına uğraması engellenmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarımda tarafların ileri sürdüğü iddia ve savunmalar sunulan deliller ışığında değerlendirildiğinden boşanma kararının verilmesi uzun sürebilmektedir. Süreyi kısaltmak için boşanma Avukatı ile davayı takip etmek yararınıza olacaktır.

Boşanma Davasında Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma davası, boşanma dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. HMK uyarınca cevap dilekçesinde bulunması gereken bazı zorunlu unsurlar söz konusudur. Davalı ve davacı eşin temsil edildikleri takdirde vekillerinin; adı, soyadı, adres bilgileri ve T.C. kimlik numaraları yer alır.

Davacının davasını açmış olduğu mahkemeye hitaben yazılacak cevap dilekçesinde Davacı yanın iddialarını çürütecek şekilde sıra numarası altında açık özetleri ile birlikte davacı yanın iddialarının mesnetsiz olduğunu gerçek dışı ve hukuka aykırı olduğu şeklinde davacının davasına cevap verebilirsiniz. Eğer davalı yanda boşanmak istiyorsa karşı dava açabilir. Bundan ayrı olarak davalı eş boşanmak istemiyorsa vereceği cevap dilekçesinde netice-i talep bölümünde sadece kendisinin kusurunun bulunmadığı kısa açıklamalar ve kendi iddiaları ile birlikte harmayanlarak sadece kendisine kusur isnat edilemeyeceğini belirterek boşanma davasının reddini talep etmesi mümkündür.

Cevap dilekçesi ile  eşler arasındaki anlaşmazlığın varlığını  ve davacının iddialarına eksiksiz bir şekilde cevap verebilmek için davanızın alanında uzman bir Boşanma Avukatı tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Boşanma Avukatı ile davanızın takip edilmesi Boşanma  davasına karşı vereceğiniz cevap dilekçenizde ileri sürdüğünüz nedenlerin TMK kapsamında cevap olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunun tespiti ve davanın takibi aşamasında hak kaybı yaşanmaması için oldukça önemlidir.