Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma, eşler açısından evliliğin sürdürülemediği noktada açılacak dava ile yasal olarak evliliğin sonlandırılması kavramıdır. Usul ve şekil yönünden farklı boşanma davası türleri bulunur. Bunlar; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanmalarda eşler tüm konularda uzlaşmış ve her iki taraf da boşanmayı kabul etmiştir. Çekişmeli boşanma davalarında ise tarafların birisi boşanmayı istemeyebileceği durumu olabilirken, her iki taraf da boşanmak istese de velayet, mal paylaşımı, nafaka ya da velayet gibi hukuki sunuçların herhangi birisinde uzlaşma sağlayamayabilmektedirler. Bu yazımızda boşanma davasında yetkili mahkemelerin hangi mahkemeler olduğu, boşanma davasının nerede açılması gerekiği hususlarına değineceğiz.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davalarının açılacağı yer, boşanmak isteyen çiftlerin son altı aydır birlikte ikamet ettikleri bölgedeki yer mahkemesidir. Boşanma davalarında yetki zorunluluğu olması nedeniyle bu dava istenilen yerde açılamaz yalnızca eşlerin son altı aydır birlikte yaşadıkları evin bulunduğu yerdeki Aile mahkemesinde ya da Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Bu duruma dikkat edilmediğinde yetkisizlik nedeniyle boşanma işlemi olması gerekenden daha uzun sürebilecektir.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Yukarıda boşanma davasının Aile Mahkemesi ya da Asliye Hukuk Mahkemesinden birisinde açılacağını belirttik. Burada öncelikle dava Aile Mahkemesinde açılır, ülkemizde kimi yerlerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir. Görece daha küçük yerleşim yerlerinde Aile Mahkemesi bulunmayabileceğinden dolayı boşanma davası hangi mahkemede açılır diye merak eden kişiler açısından dava Aile Mahkemesinin bulunduğu yerlerde Aile Mahkemesine Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Boşanma Davasını Nerede Açmam Gerekiyor?

Eşler altı aydan daha uzun süredir farklı yerlerde ikamet ediyorsa dava davalının bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Davacı davayı, eşinin ikamet adresinde açmalıdır. Bu konu boşanma davalarında yetkili mahkeme ve görevli mahkeme ayırımından gelir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi (aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi) yetkili mahkeme ise davanın açılacağı yer mahkemesidir. Bu ayırımın doğru bir şekilde yapılması boşanma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi anlamına gelecektir.