Boşanma Davasında Hangi Sebeplere Dayanılabilir?

Boşanma davası sebepleri konusuna göre, özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olmak üzere iki başlığa ayrılmıştır:

Özel Boşanma sebepleri, kanun koyucu tarafından önceden belirlenen sebepler olup, bu sebepler sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Boşanmak isteyen eş, özel boşanma sebeplerinden birine dayandığı takdirde, Hakim bu sebebe ilişkin olarak değerlendirme yapacak olup, dayanılan özel sebep ispat edilemediği takdirde dava reddedilecektir. Ayrıca, genel sebeplere dayanılarak açılmış olan boşanma davasından  farklı olarak, özel sebeple açılmış olan boşanma davasında, davanın herhangi bir aşamasında taraflar anlaşmalı olarak boşanamayacaklardır. Bu nedenle, özel boşanma sebebine dayalı boşanma davası açılırken,dikkatli olunmalı ve  dava sürecinde kullanılacak deliller doğru değerlendirilmelidir.  4721 sayılı Türk Medeni Kanun’a göre özel boşanma sebepleri;

 • Zina
 • Hayata Kast
 • Pek kötü veya onu kırıcı davranış
 • Suç işleme
 • Haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı

Genel boşanma sebepleri ise, belli bir olaya dayanmayan, önceden belirlenmesi olanaksız, çok çeşitli olayların oluşturduğu sebepleri temel almaktadır. Genel boşanma sebebinde, özel boşanma sebebinden farklı olarak Hakim bir olgu ile bağlı olmayıp, tarafların iddia ettiği vakıalara, sundukları delillere göre kusur oranı tespit edecek ve buna göre boşanma noktasında kararını verecektir. Genel boşanma sebepleri üç başlık altında değerlendirilmekte olup, özel boşanma sebepleri gibi sınırlı sayıda değildir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un 166. Maddesine göre genel boşanma sebepleri;

 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması
 1. Evlilik Birliğinin Duygusal Şiddet Nedeniyle Sarsılması

-Küçültücü davranmak

-Suçlayıcı davranmak,

-Sevgisiz davranmak,

-İlgisiz davranmak,

-Dışlayacı davranmak,

-Baskıcı davranmak vb. sebepler ile  boşanma davası açılabilir.

 1. Ekonomik şiddetle evlilik birliğinin temelden sarsılması

-Aşırı borçlanmak,

-Takip yapılmasına sebebiyet vermek,

-Alacaklıların rahatsız etmesine sebebiyet vermek,

-Aşırı derecede şans oyunu oynamak,

-Eşini borçlanmaya zorlamak,

-Zorla çalıştırmak,ortak konut sağlamamak,

-Eve bakmamak

-Eşin aşırı tasarruflu davranması,

-Eşinden habersiz kredi kartını kullanmak, vb. sebeplerle ile boşanma davası açılabilir.

 1. Cinsel şiddetle evlilik birliğinin sarsılması

-Cinsel ilişki hiç kuramamak,

-Cinsel ilişkiden kaçınmak,

-İstenmeyen şekilde ilişki kurmak,

-Cinsel yetersizliği açıklamak,

-Cinsel içerikli uygunsuz CD seyretmeye neden olmak,

-Tanımadık biriyle sık sık görüşmek,

-Başkasıyla ilişki söylentisine sebebiyet vermek,

-Evlilik öncesi cinsel ilişkiye girdiğini açıklamak, vb. sebeplerle ile boşanma davası açılabilir.

 1. Fiziksel şiddetle evlilik birliğinin temelden sarsılması

-Eşini dövmek,

-Ailesi tarafından dövülmek,

-Kesici aletle yaralamak,

-Ev içine kilitli bırakmak,

-Eşyaya zarar vermek,

 1. Sosyal şiddetle evlilik birliğinin sona ermesi

-Eşine örtünmesi için baskıda bulunmak,

-Eşinin giyimine ailesinin müdahalesine seyirci kalmak,

-Sürekli içki kullanmak,

-Aykırı hobilere sahip olmak,

-Düğün töreni aşamasında sorunlar çıkarmak,

-Çocuk yapma isteğine karşı çıkmak,

-Muska, büyü fal işleri ile uğraşmak, vb. sebeplerle ile boşanma davası açılabilir.

 1. Görsel şiddetle evlilik birliğinin sarsılması

-Telefonla tehdit,

-Telefon görüşmesinde aşırılık,

-Yatak odası cd kayıtları,

-Fotoğraf görüntüsü, vb. sebeplerle ile boşanma davası açılabilir.

 • Anlaşmalı boşanma
 • Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma