Boşanma Davasını Nasıl Açarım?

Kimi zaman evlilikler istenildiği gibi gitmeyebilir. Evlenirken yaşanılan mutluluk kimi zaman evlilik içerisinde yerini mutsuzluğa bırakabilmektedir. Bu durum belki beklentilerin yerine gelmemesi belki de eşlerin tam olarak birbirlerini tanımamaları ve ya bambaşka bir nedenden kaynaklanabilmektedir. Mutsuz bir evliliğin devam ettirilmesi bireyleri oldukça yıpratırken sağlıksız bir neslin de yetişmesine ön ayak olabilmektedir. O nedenle bireyler boşanma davası açarak mutsuz evliliklerini sonlandırmak isteyebilmektedir. Boşanma davasını nasıl açarım diye merak eden bireyler açısından bilinmesi gereken önemli konular vardır.

Boşanma Davasını Nasıl Açarım?

Boşanma davası açmak isteyen bireyler boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmalıdırlar. Bu noktada belirtmek gerekir ki boşanma dilekçesi açılmak istenilen boşanma davasının iskeletini oluşturacaktır. Yani davanın niteliği, dava için hangi belgelerin gerekli olduğu, boşanma davasının süresi, boşanma davası sonrası yasal hakların korunması gibi durumları boşanma dilekçesi direk olarak etkileyebilmektedir. O nedenle boşanma davasını nasıl açarım diyen kişiler hukuki anlamda kusursuz bir boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine (Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine) başvuru yapmalıdırlar.

Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Açılır

Boşanma davası açacak kişiler açısından boşanma davasının açılması gereken yetkili mahkeme vardır ve bu mahkeme dışında bir yerde boşanma davasının açılması mümkün olmamaktadır. Boşanma davası eşlerin son 6 ayda birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemelerine açılmaktadır. Eşlerin uzun bir süredir farklı yerlerde ikamet etmeleri durumunda ise boşanma davası eşlerin bulunduğu yerde açılabilmektedir.

Boşanma davası için hangi belgeler gereklidir

boşanma davasını nasıl açarım diyen kişilerin boşanma davası dilekçesi ile birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemelerine boşanma istemiyle başvurmaları gerekir. Boşanma davası dilekçesi doğru ve eksiksiz olmalıdır. Aksi durumda boşanma davasının reddi söz konusu olabileceği gibi boşanma davası süresinin uzaması da söz konusu olabilir. Ayrıca eşlerin boşanma konularında uzlaşma içerisinde olması sonucu açılacak anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamaları gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması durumunda eşler tek celsede boşanama gerçekleştirebilirler.

Boşanma davası için avukat tutmalı mıyım?

Boşanma davası da dahil olmak üzere hiçbir dava için avukat tutulması zorunlu değildir. Lakin boşanma davası süreleri göz önüne alınırsa boşanma avukatı tutulması eşlerin en kısa sürede boşanma gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamaktadır. Boşanma avukatı boşanma davası açılmasından davanın neticelendirilmesine kadar geçen süreçte müvekkillerinin ihtiyacı olan hukuki desteği sağlarken diğer yandan boşanma avukatı tutulması eşlerin boşanma sonucunda yaşayacakları hak kayıplarının önüne geçebilmektedir. Bilindiği gibi boşanma sonucunda bireyler sıklıkla nafaka, velayet, mal paylaşımı ve tazminat gibi konularda hak kaybı yaşayabilmektedir. O nedenle boşanma avukatı tutmalı mıyım diye soran kişilere boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir.