Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davası açabilmek için gerekli belgelerin başında, boşanma dilekçesi gelir. Boşanma dilekçesi davanın niteliğine göre farklı şekillerde hazırlanmalıdır. Örneğin anlaşmalı boşanma dilekçesi ile çekişmeli boşanma dilekçesi birbirinden farklı olabileceği gibi, boşanma davası için öne sürülecek olan hukuki boşanma sebeplerine göre de boşanma davası dilekçesi değişiklik gösterecektir.

Boşanma davalarında mahkemeye verilecek olan dilekçe, davanın seyrini, süresini, dava sonunda elde edilecek hak ve talepleri, boşanma davasının dinamiğini ve bir çok hukuki prosedürü etkilediği için, hukuki olarak kusursuz hazırlanmış bir boşanma dilekçesi ile davanın açılması gerekir. Boşanma dilekçesinde yapılacak hatalar bireylerin süreç sonunda nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat gibi konularda hak kaybı yaşamalarına neden olabilecekken, davanın reddi sonucunun çıkması da söz konusu olabilmektedir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçesinin yazımı konusunda yaşanılan hatalar bir sıklıkla dava sürecinin sorunlu olmasına neden olur. Burada bireylerin boşanma dileçesi hazırlarken boşanma davalarında yetkin bir avukat tarafından destek almaları onların, sağlıklı bir dava süreci geçirmelerine yardımcı olacaktır. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diye merak edenler açısından burada açacağınız boşanma davasının anlaşmalı mı olduğu, çekişmeli mi olduğu, dava için öne süreceğiniz neden, boşanma sonrası istek ve talepleriniz boşanma dilekçesini farklılaştıracaktır. Örneğin terk nedeniyle boşanma davalarında hukuki işlemler ile, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarındaki hukuki prosedürler birbirinden çok farklıdır. O nedenle boşanma dilekçesinin yazımı için öncelikle hangi hukuki sebebe boşanma davasını açmak istediğinize karar vermeniz, eşiniz ile boşanma hususunda uzlaşma içerisinde olup olmadığınız, boşanma sonrası çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konularda varsa taleplerinizi açıkça belirlemiş olmanız gerekir.

Boşanma Davası Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Boşanma dilekçelerinde sıklıkla yapılan hatalar, açacağınız boşanma davasının niteliğine uygun bir boşanma dilekçesi ile davayı yürütmemeniz olacaktır. Boşanma davalarının açılacak dilekçe adeta davanızın, iskeletini oluşturacak ve bir çok prosedür bu minvalde gerçekleşecektir. O yüzden dikkat edilmesi gereken en önemli husus boşanma dilekçesi hazırlarken sizin evlilik içerisindeki dinamiklerinizin göz ardı edilmemesi olacaktır. Bu noktada boşanma davası dilekçesi gelişi güzel hazırlanmış olmamalıdır. Boşanmalarda en sık yapılan hatalardan birisi de rastgele hazırlanmış boşanma dilekçesi ile dava açılmasıdır. Belirtmek gerekir ki hukuki anlamda yeterli bir şekilde hazırlanmamış boşanma dilekçesi ile olumlu sonuç alınmasının beklenmesi hayal olacaktır.

Kişiye özel olarak boşanma davası dilekçesi hazırlanması ise, boşanma davalarında oldukça verimli sonuçların alınmasına olanak sağlar. Örneğin sizin evliliğiniz ile, bir başka evlilik içerisindeki yaşanılan durumlar, gelişen olaylar ve tarafların bu olaylar karşısındaki tavırları birbirinden farklıdır. Bu da başka bir boşanma davası için hazırlanmış boşanma dilekçesi ile sizin boşanma dilekçenizin aynı olmaması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Avukatsız Boşanma Dilekçesi

Boşanma aşamasında bireylerin davalarını bir boşanma avukatı ile yürütmeleri onlara bir çok hususta avantaj sağlayacaktır. Burada tutacağınız avukat dava sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlanmasına olanak sağlamanın yanı sıra velayet mal paylaşımı nafaka tazminat gibi hususlarda da yaşayabileceğiniz hak kayıplarını bertaraf edebilmektedir. O yüzden öncelikle boşanma davasının bir avukat ile yürütülmesini öneririz. Boşanma avukatı ile davanın yürütülmek istenmemesi durumunda ise boşanma için gerekli belgelerin hazırlanması aşamasında boşanma avukatları tarafından destek alınması da önem arz eder. Avukatsız boşanma dilekçesi hazırlayacak olan kişiler çoğu zaman usulen eksiklik ya da yanlışlık yapabilmektedir. Bu da dava sonrası bir takım haklarınızın zedelenmesine, boşanma davasının reddedilmesine ya da boşanma davasının olması gerekenden daha uzun sürmesine neden olabilmektedir. Avukatsız boşanma dilekçesi hazırlayacak olan kişilerin en çok yaptığı hatalardan birisi de “dilekçeci” olarak adlandırılan genellikle adliye etrafında sıkça bulunan arzuhalciler aracılığı ile avukatsız boşanma dilekçesi hazırlatmalarıdır. Bu tür hizmet sunan kişilerin hukuki sorumlulukları bulunmaz, yani sizin yaşayacağınız olumsuz durumlardan bu kişileri sorumlu tutmanız söz konusu olmayacaktır. Olası bir davanın reddi ya da tazminat nafaka velayet mal paylaşımı konularında yaşayacağınız kayıplarda bu tür hizmet veren arzuhalciler hukuki olarak sorumlu tutulmaz. O nedenle bu tür bir hizmetin alımından uzak durulması gerekir.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma davası açarken gerekli belgelerden birisi olan boşanma dilekçesini bireyler sıklıkla internet üzerinden boşanma dilekçesi örneği şeklinde aratarak, bu tür belgelere ulaşabilmektedirler. Boşanma dilekçesi örneği adı altında sunulan belgelerin kim tarafından nasıl yazıldığı ve hukuki anlamda yeterli olup olmadığı bir tartışma konusudur. O yüzden bireyler boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi dilekçelerini yazmak yerine, boşanma hukuku alanında deneyimli bir avukat tarafından kendi evliliklerine özel olarak hazırlanmış boşanma dilekçesi ile dava açmalıdırlar.

Boşanma Nedenine Göre Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aldatma (zina) Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma davalarında öne sürülecek boşanma sebeplerinden birisi evlilik içerisindeki sadakat yükümlülüğünün ihlalidir. Halk arasında aldatma nedeniyle boşanma olarak ifade edilen bu durumun hukuki karşılığı zina nedeniyle boşanma olmaktadır. Medeni kanun eşlerden birisinin sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda boşanma davası açılabileceğine hükmeder. Zina nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken, aldatılan kişi bu eylemi ne zaman öğrendiği, aldatmayı ispatlayan delillere sahip olup olmadığı, boşanma sonrası nafaka, tazminat, velayet gibi hususlardaki taleplerini boşanma dilekçesi içerisinde belirtmelidir. Aldatma nedeniyle açılacak olan boşanma dilekçesi içerisinde, öne sürülen hukuki sebebin izahının yapılması, olaya ilişkin tanıkların ve diğer delillerin belirtilmesi zengin bir boşanma davası dilekçesi için gereklidir.

Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Terk nedeniyle boşanma, sanılanın aksine yalnızca eşlerden birisinin evden ayrılması anlamına gelmez. Eşi evden kovma, eşin eve girmesini engelleme amacıyla kilidi değiştirme, eşi ailesine gönderme, eşini eve almama gibi bir çok tutum ve davranış terk nedeniyle boşanma kapsamında yer alır. Terk nedeniyle boşanma davalarında esas bakılan, eşlerden birisinin ortak yaşamı kurmayı reddetmesidir. Burada terk nedeniyle boşanma davası prosedürleri farklılık gösterir. Terk unsurunun gerçekleşmesinden sonra 4 ay içerisinde eve dönmeyen eşe eve dönmesi yönünde ihtar gönderilir. 2 ay içerisinde ihtara olumlu yanıt vermeyen eşe terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken mutlaka öncesinde ihtar yapıldığı belirtilmeli ve eşin buna rağmen eve dönmeyi reddettiği vurgusu yapılmalıdır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması Medeni kanun 166. maddesinde yer alan genel boşanma nedenleri arasındadır. Evlilik birliğini temelden sarsan bir çok tutum ve davranış ortaya çıkabilir. Eşlerden birisinin diğer eşi aşırı kıskanması, eşin ailesiyle anlaşamama, eşin çocuklara, ev işlerine ya da diğer eşe karşı ilgisiz olması, eşin kumar ya da madde bağımlısı olması… gibi bir çok durum evlilik birliğini temelinden sarsabilmektedir. Burada kanun ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik sarsılmış ise boşanma davası açılabileceği yönünde hüküm vermiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken de bireyler, söz konusu yaşanmış olayların ortak hayatı imkansız kıldığı yönünde bir dilekçe hazırlamalıdırlar.