Ev sahibi kiracının ödemediği aidattan sorumlu mudur?

Evimi kiraya verdim ancak kiracı site ve apartman aidatlarını ödemiyor ben ev sahibi olarak bu borçlardan sorumlu muyum? Bunun yanında kiracı aidatlarını ödemeden evi terk etti kiracının ödemediği aidatlar ne olacak kim sorumlu olacak? Gibi sorular internet üzerinden oldukça yoğun bir şekilde aranmaktadır.

Peki, bu durumda ev sahibi bu borçlardan sorumlu olur mu? İşte o sorunun cevabı!

Aslında mantıken ev sahibinin sorumlu olmaması gerekir değil mi? Ancak durum öyle değil. Kanunen evde kiracı olması halinde aidatı ödeme sorumluluğu kiracılarda oluyor, kiracı aidat ödemezse ne olur? Ev sahibi kiracının ödemediği aidattan sorumlu mudur?

İsterseniz öncelikle bu konuda Kat Mülkiyeti Kanuna bakalım kanun ne diyor, Kat Mülkiyeti kanunu madde 22’ye göre, kat maliki; gider ve avans borcu ile gecikme tazminatından, kiracısı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor. İşte burası önemli apartman giderlerinden aidatlarından kiracınız ne kadar sorumlu ise mülk sahibi olarak kiracısıyla birlikte müteselsilen ev sahibide sorumlu tutuluyor.

Site veya apartman yöneticisi veya aidatı toplamakla sorumlu olan kişi, kiracının birikmiş aidatları ev borçları olduğu halde kiracı konutu terk ederse, tüm biriken borçlar ev sahibinden istenebiliyor.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi Esas: 2004/10518 Karar: 2005/2241ve 15.03.2005 sayılı kararı da; “Kiracı, anataşınmazdaki bağımsız bölümü boşalttıktan sonra, artık bu yerden yararlanma hakkı, dolayısıyla kiracı sıfatı sona erdiğinden, oturduğu döneme ilişkin olsa bile ortak gider borcundan -Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre- sorumlu tutulamaz” demektedir.

Kiracınızın borçlarını ödeyip ödemediği konusunda kiracınız evi boşatmadan önce yöneticiden kiracının aidatları ödeyim ödemediğini kontrol etmeniz son derece önemli. Çünkü kiracı evi tahliye ettikten sonra ödemediği borçlardan mülk sahibi olarak siz sorumlu tutulacaksınız, kiracınız kiracı sıfatını kaybetmiş olması nedeniyle bu borçların tahsilatı yapılamayabilir.

Aidatları ev sahibi de ödemezse ne olur?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ev sahibinin aidat borçlarını ödeme zorunluğu bulunmaktadır, ancak ev sahibi bu borçları ne olacak? İşte o zaman ev sahibinin ödemeye yanaşmaması durumunda hakkında icra takibine başvurulabilir ve malvarlığına haciz konulabilir.

Ev sahibi kiracının ödemediği aidattan sorumluluğu hakkında esaslar şu şekilde sıralanıyor:

Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça;

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve güvenlik elemanı giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa, eşit olarak,

b) Gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderleri ile bu giderler için toplanacak avansa, “kendi arsa payı oranında” katılmak zorundalar.

c) Gider ve avans payını ödemeyen kiracı ya da kat maliki hakkında, dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir. Aidat ve diğer ödemelerin gecikmesi nedeniyle, aylık yüzde 5 (günlük yüzde 0,166) hesabıyla “gecikme tazminatı”