Hangi Şartlarda Maaşa İcra Gelir?

En çok merak edilen konulardan biri de maaşa icra gelip gelmeyeceğidir. Maaşa icra konusunda bazı hususlar mevcuttur. Öncelikle bu hususlara değinilmesi gerekir.

Maaşa İcra Ne Demek?

Maaşa icra, İflas Kanunu’nun 83.Maddesi gereğince borçlu kişinin almakta olduğu ücretin belli bir oranda yani bir kısmına icra yoluyla el konulması işlemidir. Elbette, bu durum borçlu kişinin borcuna göre değişmektedir.

Maşa Haciz Gelebilir Mi?

İcra ve maaşa haciz pek çok kişi tarafından sorulan bir sorudur. İcra gelmesi şartlar ve durumlar neticesinde oluşabilecek bir durumdur.

Maaş İcra Nasıl Konulur?

Haciz işlemleri bakımında devlet çalışanı, özel sektör çalışanı ya da devlet çalışanı olunması bir şey değiştirmiyor. Zira maaşa haciz konulmasında meslek grupları belirleyici değildir. Bu işlem için belli kriterler söz konusu.

Maaşa haciz konulması için;

  • İlk olarak borçlu kişiye karşı icra takibinin açılmış olması ve bu takibin kesinleşmiş olması gerekmektedir.
  • İcra takibi kesinleşmiş olan borçlu kişinin çalışıp çalışmadığının tespiti yapılır.
  • 90 günlük sürenin sonunda borcunu ödemeyen borçlu kişilere İcra müdürlüğü tarafından son olarak uyarı yapılır. Borçlu kişiye yedi günlük bir süre tanınır.
  • Yedi günlük bu ek süre içinde borçlu kişi borcunu ödemezse o halde maaşına haciz konulur.
  • Gecikme faizi uygulanarak boşlu kişinin maaşının 4′ te 1′ i kesilir. Ancak; borçlu kişi, maaşından daha fazla kesinti yapılmasını ve borcunun daha hızlı bir şekilde ödenmesini isterse o zaman bu oran değişebilir. Elbette, bu sadece borçlu kişinin talebi ile gerçekleşebilir.

İşverenin Maaş Haczi Uygulaması

Hangi şartlarda maaşa icra gelir konusunda işverenlerin icra uygulamasına da yer verilmelidir. Eğer borçlu kişi, çalışıyorsa alacaklının talebi üzerine borçlunun iş yerine icra müdürlüğünce bir tebligat yollanır. Bu tebligat ile işçinin maaşına işverenin haciz koyması talep edilir. İşveren tebligat gereğince işçinin maaşının dörtte bir oranlık kısmı haciz tebligatında belirtilen IBAN numarasına yatırır. Bu noktada önemle belirtilmelidir ki; işveren tebligat gereğince bu işlemi yapma hakkına sahiptir. Dörtte bir oranından fazla bir kesinti uygulaması söz konusu değildir.