İcra Uzlaştırmacı Masrafları Kime Aittir?

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ve onarıcı adalet bilinciyle, mahkemelerin yoğunluğunu azaltan uzlaştırmacılık işlemlerinde icra uzlaştırmacı masrafları taraflar arasında en çok merak edilen konular arasında yer alır. Uzlaştırma; soruşturma aşamasında yürütülen dosyaların savcılık tarafından uzlaştırma bürosuna tevdi edilerek çözüme kavuşturulmasını sağlayan bir süreçtir.

Uzlaştırmanın Amacı

Uzlaştırma; taraflar arasındaki sorunu, mahkeme sürecine intikal etmeden kısa sürede çözümlenmesi adına kurulan bir birimdir. Taraflar arasında mağdurun haklarını koruyan, suçlu ya da şüphelinin yargılanmadan tarafsız olarak dinlenerek uzlaşma sağlanmasına yönelik yapılan bir uygulamadır. Belirli edimlerle anlaşılan ve bu edimlere uygun olarak dosyanın kovuşturma kapsamına gitmediği bir süreçtir.

Uzlaştırma Nasıl Gerçekleşir?

Uzlaştırma; uzlaştırmacı tarafından tarafların aranması ya da tebligat gönderilmesi yolu ile görüşmeye davet edilmesi ile başlar. Uzlaşmada suçlu tanımlaması yapılmaz, yargılama olmaz ve mağdurun zararının giderilmesi, tarafların sulh yoluyla anlaşması sağlanır.

Arabuluculuk ve Uzlaştırma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Arabuluculuk kişi ya da firmaların sorun çözümü adına avukata başvurdukları ve arabulucu olarak seçim yapabildikleri bir hukuk öncesi süreçtir. Uzlaştırma ise soruşturmada yer alan dosyanın uzlaşma kapsamındaki suçlardan dolayı, uzlaştırma bürosuna gönderilmesi ve uzlaşılması halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermesidir. Peki, icra uzlaştırmacı masrafları kime aittir? Aksi durumda uzlaşma sağlanmaz ise icra uzlaştırmacı masrafları sanığın mahkûm edilmesi halinde sanık tarafından tahsil edilir.

Uzlaştırma Masrafları Kim Tarafından Ödenir?

Uzlaştırma süreleri 30 gün olmak üzere ek süre olarak en fazla 20+20 gün olarak 2 kez uzatılabilmektedir. Uzlaştırmanın sağlanması için bazı gereklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bunlar;

  • Tarafların davet edilmesi
  • Tarafların davete icabet etmesi
  • Uzlaşma teklifi sunulan taraf 3 gün içerisinde kararını bildirmezse teklif reddi gerçekleşir
  • Taraflara tebliğ son yerleşim yerine yapılır
  • Askerde olan kişiye askeri birliğine tebliğ yapılır
  • Cezaevinde olan kişiye SSÇ için yasal temsilciye
  • Cezaevinde olan yetişkin için Cezaevi Müdürlüğü’ne
  • Yurtdışında yaşayan kişiye Türkiye’de yaşadığı son yerleşim yerine

Tarafların ikisi de uzlaşmayı kabul ederse uzlaşma gerçekleşir. Savcılık tarafından incelenen rapor uygun bulunursa uzlaşma gerçekleşir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi ise icra uzlaştırmacı masrafları güncel tarife üzerinden uzlaştırmacıya devlet hazinesi tarafından ödenir.