İş Davalarında Süreç Nasıl Olur?

İş hukuku davası açılabilmesi için öncelikle davacı kişinin kanun önünde işçi sayılması gerekmektedir. Bir kişinin kanun önünde işçi sayılabilmesi için de süreli olmayan bir iş sözleşmesinin var olması, dava açılabilmesi için de işyerinde 30 ve üstü işçi çalıştırılması ve işçinin o iş yerinde minimum 6 aylık çalışan olması gerekmektedir. İşçi; açmış olduğu iş davası ile işe iade, kıdem ve ihbar tazminatı, iş kazası ve meslek hastalığı tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, asgari geçim indirimi ve kötü niyet tazminatı gibi alacaklarını elde edebilmektedir. Bu süreçte dilekçe yazımı, dava takibi, hakların bilinçli bir şekilde korunması ve temini için bir İstanbul iş avukatı ile çalışmak oldukça önem arz etmektedir.

İş Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İş davalarının süreleri dava türüne göre çeşitlilik göstermektedir. İş hukuku davalarında sıkça görülen tazminat ve işçi davalarında dava sonuçlanma süresi 17-18 ay aralığındadır.

İş Mahkemelerinde Zamanaşımı Süresi Nedir?

Kıdem ve ihbar tazminatı davalarında işçi işten çıktığı tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresine tabiidir. Ücret ve diğer alacaklara ait davalarda ise bu süre 5 yıl olarak belirlenmiştir İşe iade davalarında ise işçinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde dava açması gerekmektedir.

İş Mahkemelerinde İlk Duruşma Ne Zaman Yapılır?

Açılan dava dilekçesinin tebliğ edilmesiyle birlikte, 30 gün içinde dava açılmaktadır. Davalı tarafa gönderilen tebliğ için de dava cevap dilekçe süresi 14 gün olarak belirlenmiştir. İlk tebligat ile de 45-60 gün içinde ilk duruşma günü verilmektedir.

İş Davalarında Hangi Mahkeme Görev Yapar?