İşyerinde Cinsel Taciz Sonuçları

Cinsel taciz, bireyin onurunu zedeleyen, psikolojik ve duygusal baskıya neden olan ve kişisel sınırların ihlal edildiği sözlü, fiziksel veya diğer yollarla gerçekleştirilen istenmeyen cinsel doğrultudaki davranışları kapsar. Bu tür eylemler, mağdurun özgürlüğüne ve iradesine karşı yapıldığında, toplumsal ve yasal olarak kabul edilemez bir suç teşkil etmektedir. Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre, bir kişiyi cinsel niyetle taciz eden failler, mağdurun başvurusu sonucunda, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilirler. Tacizin, aynı çalışma ortamı gibi özel koşullar altında gerçekleştirilmesi durumunda, suç için öngörülen ceza daha da ağırlaştırılmaktadır. Eğer taciz mağdurun işten ayrılmasına sebep olmuşsa, verilecek cezanın süresi bir yıldan daha az olamayacak şekilde belirlenir. Bu düzenlemeler, bireylerin iş yerlerinde ve sosyal hayatlarında güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlama amacı taşırken, tacize uğrayanların haklarını korumayı ve suçluların cezalandırılmasını hedefler.

İşveren Tarafından Cinsel Tacize Uğrayan İşçi İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshedebilir mi?

İş Kanununun 24. maddesi uyarınca işveren tarafından tacize uğrayan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. İşveren vekillerinin bu tarz davranışları da aynı kapsamda değerlendirilir.

İşyerinde Çalışan Başka Bir İşçi veya Üçüncü Bir Kişi Tarafından Cinsel Tacize Uğrayan İşçi İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshedebilir mi?

İşveren işçinin cinsel tacize uğramaması ve cinsel tacize uğramış olanların daha fazla zarar görmemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu nedenle işyerinde çalışan diğer bir işçi veya üçüncü kişi (müşteri vb) tarafından tacize uğrayan işçinin ilk yapması gereken işverene başvuruda bulunarak cinsel tacizden korunmayı talep etmektir. İşçinin başvurusuna rağmen işveren gerekli önlemleri almıyorsa işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. İşçi işverene başvurmamış olsa dahi taciz olayından haberdar olan işverenin gerekli önlemleri almaması haklı feshe neden olur. İşyerinde cinsel taciz olayından haberdar olan işveren gerekli önlemleri almışsa işçinin fesih hakkı ortadan kalkar. Tacizde bulunan işçinin işten çıkarılması geçerli sayılabilecek önlemlerdendir. Yargıtay vermiş olduğu bir kararından tacizde bulunan işçinin servisinin değiştirilmesini yeterli önlem olarak kabul etmemiştir.

İşyerinde Çalışan Bir İşçiye Karşı Cinsel Tacizde Bulunan İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilebilir mi?

İşveren işyerinde cinsel tacizin önlenmesi için gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür. Dolayısıyla işyerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunan işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle derhal feshedilebilir.

İşyerinde İşlenen Cinsel Taciz Nedeniyle Suç Duyurunda Bulunulmaması veya Suç Duyurusunda Bulunulmasına Rağmen Ceza Verilmemiş Olması Fesih Hakkını Etkiler mi?

İşyerinde işlenen cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunulmaması veya suç duyurusunda bulunulmasına rağmen ceza verilmemiş olması fesih hakkını etkilemez. Yukarıda belirttiğimiz şartlar ortaya çıktığı takdirde işçi veya işveren haklı fesih hakkını kullanabilir. Yargıtay’a göre; ceza davasında delil yetersizliği nedeni ile beraat kararı verilmiş olması hukuk hâkimini bağlamayacağından mevcut delil durumuna göre karar verilmelidir.