Sinyal Tespiti ile telefon dinleme nasıl yapılır?

Yıllar önce hayatımıza Arka Sokaklar isimli bir polisiye dizi girdi hala bu dizi yayın hayatına devam etmektedir, bu dizi polisiye anlamda insanlara bir çok bilgi öğretmiştir.  Bana göre bu bilgilerin %90’nı hatalı bilgilerdir. Burada bu dizi ile ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Bu benim uzmanlık alanım değil ancak halkımızın bu diziden öğrendiği ancak yanlış olan bir durumdan bahsetmek istiyorum “SİNYAL TESPİTİ” Emniyette kulağında kulaklığı ile oturan bir polis memurunun kafasına göre bir cep telefonu numarası girerek o telefon sahibinin ne konuştuğunu ve telefonun nerede sinyal verdiği görebildiğini öğretti Arka sokaklar dizisi ama işin aslı öyle değil.  Hiçbir polis memuru kendi kafasına göre bir numarayı dinleyemez, sinyalini tespit edemez bu olay öyle basit bir durum değildir ki bakıldığında anayasamıza dahi ters bir durumdur.

Sinyal tespiti için ilk olarak bir suç meydana gelmesi lazım ama her suç değil TCK’da bulunan katalog suçlardan birisi oluşması lazım. Katalog suçları aşağıda belirteceğim.

Bu suçun şüphelilerinin yakalanmamış olması ve konu ile ilgili olarak yeterli kanuni delil yada delillerin bulunmaması gerekmektedir.

Yukarda belirttiğim aşamalar oluşması durumunda Cumhuriyet Savcısı “GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HALLER KAPSAMINDA” sinyal tespiti kararı verebilir ancak bu karar en geç 24 saat içerisinde hakim onayına sunmak şartıyla… EEE hakim onaylamazsa ne olacak ? Bu durumda derhal Cumhuriyet savcısı verdiği kararı kaldırmakla yükümlüdür.

Biz kötü düşünmeyelim hakim onayı ile iznimizi aldık diyelim.  Sinyal tespiti, dinleme yada kayda alma işlemi en fazla 2 ay verilebilir. İhtiyaç hasıl olması durumunda bu süre 1 ay daha uzatılabilir.

Şimdi gelelim hangi suçlarda Sinyal tespiti, dinleme yada kayda alma tedbirini uygulatabiliriz onları görelim. Sizin başınızdan geçen olay aşağıda ki suçlardan birisi değilse maalesef bu tedbirden yararlanamıyorsunuz.

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile organ veya doku ticareti (madde 91), (4)

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

3. İşkence (madde 94, 95),

4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

6. Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149) ile nitelikli dolandırıcılık (madde 158) , (2)(4)

7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), (2)

8. Parada sahtecilik (madde 197), (2)

9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),

10. Fuhuş (madde 227),(1)(2)

11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), (1) (2)

12. Tefecilik (madde 241), (4)

13. Rüşvet (madde 252), (1) (2)

14. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), (1) (2)

15. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302) , (1)(2)(3)

16. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316), (3)

17. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları. (1) (2)(3)

18. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

19. Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, (1)

20. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. (1)

21 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. (1

Tekrar etmek lazım kolluk kuvveti kafasına göre kimseyi dinleyemez, dinlediğini kayda alamaz sevgili okurlarım. Arka sokaklarda ki gibi Aylin şu elamanın adres tespitini yap talimatı sadece film ve dizilerde olacak bir emirden öteye gitmeyecektir.