Terör Mağduriyeti Tazminatı Danışmanlığı

Ülkelerin kurulu sistemlerine zarar vermek amacıyla gerçekleştirilen terör eylemleri sonucunda maddi zarara uğrayan, yaralanan ya da vefat eden mağdurların yakınları 5233 sayılı kanun uyarınca tazminat hakkı elde edebilir. Terör mağdurlarına ödenen tazminat için herhangi bir kuruma dava açılmasına gerek yoktur. Terör mağdurları, hakları olan tazminatı dava açmadan da alabilirler. Bu noktada bilinmesi gereken önemli bir husus vardır. 5233 sayılı kanun “manevi tazminat” hakkını kapsamamaktadır. Bu hak için kişiler dava açabilirler.

Terör Saldırısı Tazminatından Kimler Yararlanabilir?

TMK’nın 1. Maddesi’nde yer alan karara göre, terör amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişilerin gerçekleştirdiği suç girişimlerine neden olan eylemlerden dolayı oluşan her türlü zarar devlet tarafından karşılanır. Terör saldırısı sonucunda yaralanan kişiler ya da vefat eden kişilerin yakınları tazminat alabildiği gibi bu eylem sonucunda zarara uğrayan market, kuaför gibi ticaret kurumlarının da zararları karşılanır. Terör saldırısı sonucunda yaralanan ya da zarara uğrayan kişiler ise bu hakkın dışında bırakılmışlardır.

Terör Mağduriyeti Tazminatı Hangi Kuruma Açılır?

Terörden zarar görenlere ödenen tazminat hakkından yararlanmak 5233 sayılı kanuna göre terör saldırısının gerçekleştiği bölgeden sorumlu olan valiliğe yapılmaktadır. Mağdur, valiliğe başvuru yaptıktan sonra 10 gün içerisinde valilik tarafından bir “zarar tespit komisyonu” kurularak bu olay sonucunda yaşanan zarar kararlaştırılır.

Terör zarar görenlere tazminat haklarının kararlaştırılması için bazı süreçlerin geçmiş olması gerekiyor. Öncelikle başvuru, olayın öğrenilmesinden itibaren en geç 60 gün sonra yapılmalıdır. Ayrıca, her halükarda olayın meydana gelmesinden itibaren 1 yılı geçmemiş olması gerekir. Başvurunun ardından komisyon olayı inceleyecek ve 6 ay içerisinde çalışmasını sonlandıracaktır. Bununla birlikte valilik gerekli görürse bu süreyi 3 ay daha uzatabilir.

Terör Mağdurlarına Ödenen Tazminat Hangi Zararları Karşılar?

5233 sayılı kanuna göre, terör saldırısı tazminat ödemesi belirli zararları karşılar. Bu zararlar, yaralanma, engelli hale gelme durumlarında mağdurlara, vefat durumunda vefat eden kişinin yakınlarına, hayvan, ağaç, ürün ve diğer taşınır taşınmazlara verilen zararlara, terörle mücadele kapsamında kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarına neden olan zararları kapsar.