Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Davası

Ülkemizde nüfusun artması trafiğe çıkan hem insan hem de araç sayısında önemli bir artışa sebep olmuştur. Sanayinin gelişmesinden dolayı büyük şehirlere insan akını yaşanmış bu durum elbette şehirlerin trafiğini de etkilemiştir. Elbette bu durum trafik kazalarında artışa da neden olmuştur. Trafik kazaları söz konusu olduğunda tazminat davası da gündeme gelmektedir. Trafik kazaları çeşitlidir. Maddi hasarlı, yaralanmalı ve ölümlü olmak üzere üçe ayırabiliriz. Bu durumlarla sonuçlanan kazalar için yasalar mağdura ve yakınlarına maddi tazminat davası açabilme hakkı vermiştir. İlk olarak maddi tazminat dava açabilmenin hukuki dayanağı TBK m49 (Borçlar Kanunu) haksız fiil hükümlerine göredir. Yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanmalarına göre açılabilecek davaların içeriği de değişmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası esnasında hayatı kaybeden kişinin çocukları, eşi, annesi, babası, nişanlısı ya da desteklediği herhangi biri gibi konumlarda bulunan kişiler mali çıkarını kazaya sebebiyet veren kişiden isteyebilir. Bu tazminat türü kaza esnasında hayatını kaybeden kişinin maddi desteğinden yoksun kalan şahısların açabildiği tazminat davası çeşididir. Maddi destekten mahrum kalan kişiler tazminat sorumlularından olası destek süresince hayatını kaybeden kişiden elde edecekleri maddi çıkarı talep etme hakkına sahiptir.

Kazaya Göre Karşılanan Tazminat Türleri

  • Talep edilebilecek maddi tazminatlar kazanın içeriğine göre değişkenlik göstermektedir. Birden fazla konu trafik kazaları sonucu ödenecek tazminat önem arz etmektedir. Eğer kaza yaralanma ile sonuçlandı ise: İş görmezlik tazminat ücreti
  • Maddi hasarların ödemesi
  • Tedavi ücretleri
  • Manevi zararların karşılanması

    Eğer kaza ölüm ile sonuçlandı ise:

  • Hayatını kaybeden kişinin hastane masrafları
  • Hayatını kaybeden kişinin defin masrafları
  • Maddi destekten yoksun kalanlar için tazminat
  • Manevi zararların karşılanması

Maddi Tazminat Davası Kime Açılır

Maddi tazminat davası hukuki özelliği itibariyle haksız bir eylem olduğu için eylemi meydana getiren kişilere karşı açılmaktadır. Yalnız trafik kazasına sebebiyet veren şahsın haricinde de tazminattan mesul olan kişiler bulunmaktadır. Trafik kazası sonucunda mal varlığına herhangi bir zarar ortaya çıkması, yaralanma ya da ölüm durumlarında aracın şoförü, aracın sahibi, sigorta şirketi ve aracın işleteni gibi kişilere karşı maddi tazminat davası açılabilir.