Trafik Kazası Sebebiyle Dalak Kaybı Tazminatı

Karayollarında yaşanan kazalar, bazen iki ya da daha fazla aracın involantı olduğu durumları kapsar ve bu olaylara “trafik kazası” adı verilir. Ne yazık ki, bu tür kazalar bazen kazazedelerin hafif ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Bu tür yaralanmalardan biri de dalağın kaybıdır.

Bir kaza neticesinde dalağını yitiren bireyler, bu durum nedeniyle tazminat talebinde bulunabilirler. Tazminat talep süreci, bireyin iyileşme evresinin sona ermesinin ardından başlar. Bu süreçte, bireyin sağlık durumu uzman bir hekim heyeti tarafından değerlendirilir. Bu heyet, yaralanma sonucu ortaya çıkan maluliyet derecesini saptar. Bu belirlenen maluliyet oranına dayanarak, kazazedeye uygun tazminat miktarı hesaplanır ve dalak kaybından dolayı gerekli tazminat ödemesi yapılır.

Uzuv Kaybı Nedir?

Dalak kaybı tazminatı öncesinde uzuv kaybını tanımlamak gerekiyor. Uzuv, vücut üzerinde belirli bir görev yapan sınırları kesin olan organlardır. El, göz, burun gibi dış uzuvlar bulunduğu gibi mide, karaciğer, dalak gibi iç uzuvlar da bulunur. Uzuv kaybı ise, bu belirli organların zarar görmesinden dolayı vücuttan çıkarılması anlamına gelir.

Dalak Nedir?

Vücudumuzda kan temizleyicisi olarak görev yapan dalak, vücudun savunma sistemi için mikroplara karşı hücreler üretir. Ayrıca kemik iliğinin çalışmadığı ya da kanser istilasıyla görevini yerine getiremediği durumlarda vücudun alyuvar yapım görevini üstlenir. Bir insan, dalağı alınmış bir şekilde hayatta kalabilir. Bu noktada dalağın yaptığı işleri diğer organlar üstlenir, ancak bu neticede dalak kaybı yaşayan kişinin vücudunda bazı zorluklarla karşılaşması muhtemeldir.

Dalak Kaybı Sonucu Tazminat Hesaplama

Dalak kaybı sonucunda tazminat hesaplamak için bazı önemli detaylara değinmek gerekiyor. Bu noktada, dalak kaybı yaşayan kişinin yaşı, yaptığı iş, aldığı maaş, çalışma durumu gibi etkenler göz önünde bulundurulur. Trafik kazasında yolcular direkt tazminat hakkı elde edebilirlerken, sürücülerin kusur oranları da göz önünde bulundurulur.

Dalak Kaybı Maluliyet Oranı Nedir?

Trafik kazası sebebiyle uzuv kaybı tazminat hesaplama için önemli hususlardan biri de kişinin kaza sonucunda ortaya çıkan maluliyet oranıdır. Maluliyet oranı, insan vücudundaki uzuvların işlev durumuna göre ne kadar zarar gördüğü hesaplanarak belirlenen orandır. Dalak kaybı için ise bu oran %15 olarak belirlenmiştir. Trafik kazası sonucunda dalak dışında zarar gören uzuvlar varsa (psikolojik durumlar da bu orana eklenebilir) hep birlikte toplanarak maluliyet oranını belirler.