Yalan Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Yalan evlilik birliği içerisinde eşler arasındaki güven duygusunun zedelenmesine dolayısıyla evliliğin temelinden sarsılmasına neden olabilen bir davranış türüdür. Medeni kanuna göre evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve ortak hayatın kurulamaması boşanma sebepleri arasında yer alır. Burada evlilikte yalan gibi bir durumunda, bu yalan nedeniyle evlilik birliği temelinden sarsılmış ise boşanma davası açılabilir. Bu makalemizde yalan nedeniyle boşanma ve evlilik içerisinde güven sarsıcı davranış nedeniyle boşanma hususlarında bilgiler vereceğiz.

Evlilikte Yalan Söylemek Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Mutlu bir evlilik için gerekli olan bir kaç husus vardır. Eşlerin birbirlerine karşı sadakati, güven, sevgi ve saygı gibi değerler evliliğin devamı için mutlaka olmalıdır. Bu noktada yalan, güven duygusunun zedelenmesine neden olacağından, evlilik birliğinin çekişlemez olmasına ve ortak hayatın kurulamamasına neden olabileceğinden dolayı boşanma nedenleri arasında yer alır. Örneğin evlilik içerisinde eşlerden birisinin sürekli yalan söylemesi o evliliğin temelinden sarsılması ile sonuçlanabilmektedir. Evlilik içerisinde güven duymak, sevgi saygı gibi diğer değerler kadar önemlidir. O yüzden yalan nedeniyle boşanma sıklıkla karşılaşılan boşanma sebepleri arasında yer alır.

Eşin Sık Sık Yalan Söylemesi

Eşin sıklıkla yalana başvurması güven duygusunun yitirilmesine yol açacağından tarafların ortak yaşam kurmasını da engelleyebilmektedir. Örneğin eşlerden birisinin açıklayamadığı telefon görüşmeleri, gün içerisinde yaptıkları hakkında yalan söylemesi ve bunu bir alışkanlık haline getirmiş olması evliliğin boşanma ile sonuçlanmasına neden olabilmektedir.

Yalan Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Yalan nedeniyle boşanma davası açacak olan kişilerin öncelikle bu hususta boşanma dilekçesi hazırlamaları gerekir. Yalan nedeniyle boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır konusuna değinmeden önce, boşanma davası için yetkili mahkeme ve dava süreci hakkında bilgi vermek daha doğru olacaktır. Yalan nedeniyle boşanma davası açacak kişiler, boşanma dilekçeleri ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmalıdırlar. Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri olup yalan nedeniyle boşanmak isteyen kişiler eşleri ile birlikte ikamet ettikleri yerdeki Aile Mahkemesine başvuru yapabilirler. Kimi yerlerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir. Bu durumda boşanma davası için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Yalan Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma davasının açılabilmesi için gerekli belge boşanma dilekçesidir. Yalan nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamak isteyen birey bu noktada hangi hukuki sebebi seçeceğini doğru bilmelidir. Zira yalan özel boşanma sebepleri arasında yer almayacağından 4721 sayılı Medeni Kanunun 166. Maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açmalıdır. Söz konusu kanun maddesine göre ortak yaşam kurulması taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik sarsılmış ise boşanma davası açılabilir. Yalan nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişi de boşanma dilekçesini bu maddeye dayanarak açmalıdır. Yalan nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde öne sürülecek hukuki nedenin ispatı davayı açacak kişiye aittir. Yani birey davayı açtığı zaman yalan nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı yönünde hakim kanaati oluşturmalıdır. Aksi durumda açılacak boşanma davası reddedilir.

Yalan Nedeniyle Boşanma Ne Kadar Sürer?

Burada yalan nedeniyle boşanma davası süresi, davanın niteliğine, mahkemenin iş yüküne, hukuki prosedürlerin ne denli etkili işletildiğine göre farklılık gösterir. Boşanmak isteyen kişilerin bu süreçte boşanma avukatı tutmaları, onların en kısa sürede boşanmalarına ve boşanmadan doğacak olan velayet, mal paylaşımı, nafaka tazminat gibi konularda hak kaybı yaşamalalarına olanak sağlar.