Yalancı Şahitlik Nedir? Cezası Nedir?

Bir insanda bulunması gereken en önemli erdem hiç tartışmasız dürüstlük ve doğruluktur. Bir insanın dürüst ve doğru olduğunu düşünün o insandan kimseye zarar gelir mi ? Bence gelmez. Bugün üzerinde yoğunlaşacağımız  konuda doğruluk ve dürüstlük erdemini yakından ilgilendirmekte.

Yalancı şahitlik nedir?

Yalan tanıklık nedir sorusunu kısaca cevaplamak gerekirse adli mercileri gerçekleri saklamak yada olayları saptırmak amacıyla gerçek dışı beyanlarda bulunmaktır. Burada karşınıza aldığınız kişi sert bir kaya olan adliyedir. Bu nedenle yalancı şahitlerden devlet şikayetçi olmaktadır.

Yalancı şahitlik suçunun  zaman aşım süresi ne kadar

Yalancı şahitlik suçunun zaman aşım süresi 8 yıldır. 8 yıl içerisinde yalancı tanıklar hakkında kamu davası açılabilmektedir.

Yalan tanıklık suçunun şikayet süresi

Yalan tanıklık suçu takibi şikayete bağlı suçlardan olmadığı için tespit edildiği tarih itibariyle resen dava açılabilir. Yalan tanıklık suçunun şikayet süresi 8 yıldır.

Yalancı tanıklık suçu  nasıl anlaşılır.

Yalancı tanıklık yapan bir insan iki türlü yol izlemiştir. Bu yollardan birincisi Bildiği bir gerçeği saklayarak, bilerek yalan beyanda bulunmaktır. İkinci yol ise kendisine soruşturma veya kovuşturma ile ilgili sorulan sorulara kasti olarak kısmen cevap vermesidir.

Yalan tanıklık suçunun ispatı

Yalancı şahitlik yapıldığının ispatı için mutlak suretle beyanda bulunan şüphelinin kasten yanlış bilgi vermesi gerekmektedir. Bir tanığın daha önce verdiği ile güncel verdiği ifade farklı olabilir. Bilinçsizce yanlış beyanlarda bulunan bir kişiye Yalan tanık suçundan dava açılmaması gereklidir.

Yalancı şahitlik suçunun TCK’nda yeri

Yalancı şahitlik suçu adliyeye karşı işlenen suçlar kapsamında yer almaktadır. Yalan tanıklık suçu TCK 272 maddesi tarafından düzenlenmiştir.

Yalancı şahitlik suçunun cezası nedir

Şimdi gelin hep beraber yalan tanıklık yapan birisinin yalanı ortaya çıktığında başına geleceklere bakalım.

  • Hukuka aykırı bir eylem nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gerçeğe aykırı tanıklık eden kişi hakkında dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu suç temel cezadır. Bazı hallerde bu ceza oranı artmaktadır.

Yalancı Şahitlik suçunun nitelikli halleri

  • Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde  gerçeğe aykırı tanıklık eden kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
  • Cezası 3 yıldan fazla olan bir suçun soruşturma ve kovuşturma aşamasında  gerçeğe aykırı tanıklık eden kişi hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • Hakkında yalancı şahitlik yapılan şahıs ağırlaştırılmış müebbet  veya müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi halinde gerçeğe aykırı tanıklık eden kişi hakkında yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • Hakkında yalancı şahitlik yapılan şahsa hapis cezası dışında adlî veya idarî bir yaptırım uygulanmışsa gerçeğe aykırı tanıklık eden kişi hakkında  üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yalan tanıklık yaparak masum bir insanın gözaltına yada tutuklanmasına sebep olması,  ve suçun işlenmediği nedeniyle beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması durumunda, yalancı şahit hakkında ek olarak  KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇUNA ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.

Yalancı şahitlik suçunun cezasını hafifleten sebepler 

  • Akrabalarının soruşturma veya kovuşturmasına sebep olacak suçlarda yalancı şahitlik yapmak
  • Tanıklıktan çekinme hakkı olmasına rağmen kendisine hatırlatılmadan tanık ifadesi alınan bir kişi yalan beyanda bulunursa alacağı ceza ciddi anlamda azalır yada hiç ceza verilmeyebilir.

Yalancı şahitlik suçunda etkin pişmanlık

Yalancı şahitlik yaptınız ve pişman oldunuz. Bununla ilgili olarak doğru adliyeye koşarak gerçekleri anlatmanın tam zamanı. Yalancı şahitlik suçundan en az zararla çıkmak istiyorsanız etkin pişmanlıktan yararlanmanız gerekmektedir.

  • Hakkında yalancı şahitlik yaptığınız kişi hakkında herhangi bir cezai işlem yada hak kısıtlama kararı verilmeden etkin pişmanlıktan yararlanırsanız herhangi bir ceza almazsınız. 
  • Hakkında yalancı şahitlik yaptığınız kişi hakkında hak kısıtlaması kararı verilip ancak hüküm verilmeden etkin pişmanlıktan yararlanırsanız yalancı tanıklık suçundan alacağınız cezanın 2/3 yada yarısı kadar ceza indirimi yapılacaktır.
  • Hakkında yalancı şahitlik yaptığınız kişi hakkında mahkumiyet kararı kesinleşmeden etkin pişmanlıktan yararlanırsanız tanıklık suçundan alacağınız cezanın 1/3 yada yarısı kadar ceza indirimi yapılacaktır.