Adam öldürme (CİNAYET) suçu ve cezası nedir

Bir ölümün cinayet sayılabilmesi için yaşayan bir insanın hayatına son verilmesi gerekmektedir. Bu hususa ana karnında bulunan ve kürtajla alınan bebekler sayılmamaktadır. Bu konu ile ilgili kanunlarımızda ayrıca maddeler (çocuk düşürme) bulunmaktadır. Bu işin özetini yapmak gerekirse her ne olursa olsun dünyaya gelmiş yaşayan bir insanın hayatına kasten son verilmesi cinayettir. İlla silahla bir insanı vurmakla cinayet olacak anlamına gelmez. Bir sopa bir yumruk hatta bir sorumsuzluk bile cinayet işlemek için yeterlidir. Cinayet suçu diye kanunlarda bir arama yaparsanız muhtemelen hüsran ile karşılaşacaksınız bunun nedeni hukuk normlarında cinayetin karşılığı kasten öldürme olarak belirlenmesidir.

Silahla adam öldürme suçu

işlenen cinayet ve yaşamına son verilen insanın öldürülme yöntemi silah ise silahla adam öldürme eylemi gerçekleşmiş demektir. İyi hoş ama silahtan kasıt nedir illa ki tabanca tüfek denildiği zaman mı silah olacak tabi ki hayır sevgili okurlarım. Silah kavramı oldukça geniş anlam ifade etmektedir. Tabanca, her türlü kesici aletin silah sayılmasının yanı sıra ayrıca cinayet suçunda ölüme 1. dereceden sebebiyet veren tüm harici eşyalar silah sayılabilir. Şimdi siz sevgili okurlarıma sorarım. Bir insanı kalem ile öldüren bir şahıs silah kullanmış sayılmaz mı elinde bulunan kalemi remin silaha çevirmiştir. Kalem burada silah olarak değerlendirilebilir.

Silahla adam öldürme suçunun cezası ise en temel ceza ile aynı olan müebbet hapis cezasıdır.

İhmal ile adam öldürme suçu

İhmal ile adam öldürme suçu, ülkemizde son dönemlerde sıklıkla bu tip ölümlere rastlamaktayız. İhmal ile adam öldürmenin kası bir tanımını yapmak gerekirse ölümü engelleme imkanı olması olduğu halde ihmalkar davranarak bu durumu önlememesi olarak tanımlayabiliriz. Bir ihmali öldürme suçunun gerçekleşmesi için 3 temel hususa dikkat etmeliyiz.

Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü olmasına rağmen buna aykırı olarak ihmalde bulunması

Sözleşme kelimesinden de anlayacağınız üzere daha önceden taahhüt edilen bir görevi yerine getirmediği için ölüme sebebiyet vermek cinayettir. Bir yemek fabrikasının bayat ve bozuk yemek dağıtması ve bu yemeklerin ölüme sebebiyet vermesi ihmal ile adam öldürme kapsamına girmektedir. Özetle görevi gereği yapması gereken bir hususu yapmamak sonucu meydana gelen öldürme çeşididir.

Yasadan kaynaklanan bir yükümlülüğe aykırı olarak ihmalde bulunması

Yasalara uymak her Türk vatandaşınının boynunun borcu diyebiliriz. Toplum düzeni kanunlarla sağlanmakta. Bu hususta kanunlara uymayarak ölüme sebebiyet vermekte ihmal kapsamına girmektedir. Bu durumu örnek ile açıklamak gerekirse, özürlü bir çocuğuna düzenli olarak vermesi gereken ilaçlarını vermeyerek çocuğun ölümüne sebep olan anne ve baba ihmal ile adam öldürme suçu işlemiş olmaktadır.

Şahsın önceki hareketi başkalarının hayatı için tehlikeli bir durum yaratmasına rağmen daha sonra ihmalde bulunması

Bu başlık ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. Trafikte bir yayaya çarptınız ve yayanın yaralanmasına sebep oldunuz yayayı orada kaderine terk ederek giderseniz ve yaya orada can verirse adam öldürme suçu ile karşı karşıya kalırsınız. Bu örnekler çoğaltılabilir.

Burada ki temel kavram yükümlülüklerini yerine getirmemenin sonucu bir insanın hayatına son verilmiş olmasıdır. İhmal ile adam öldürme suçunun cezası Müebbet hapis cezasıdır. Ancak bu cezada indirime gidilerek 20 yıldan 25 yıla kadar veya 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Burada ki belirleyici faktör ihmalin boyutudur.

Tasarlayarak adam öldürme suçu

Cinayet filmlerinde sıklıkla görürsünüz tasarlayarak işlenen cinayetleri, kanunlarımızda tasarlayarak adam öldürme suçunun da ayrıca yeri vardır. Bir cinayetin tasarlanmış olması için öncelikle devamlılık ve makul bir süre lazım. Tasarlayarak cinayet işleyen şüphelinin cinayeti kafasında planlaması, bu planlamaya belli bir süre geçmesine karşın sadık kalması ve bir plan dairesinde cinayeti gerçekleştirmesi gerekmektedir. Anlık olarak kızıp birisini öldüren insanı tasarlayarak cinayet olarak adlandırmak mümkün değildir.

Canavarca hisle ve eziyet ederek adam öldürme suçu

Ülkemizin ve en önemlisi kamunun vicdanını derinden etkileyen nice masum insanın katledildiği acımasız bir adam öldürme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özgecan cinayeti, Emine bulut ve niceleri acımasızca ve canavarca hisle öldürüldü.

Kanunlarımız da canavarca hissi meftanın can çekişirken zevk alarak izlemesi olarak kabul etmektedir. Bu işin içinde biraz psikopatlık birazda sapıklık bulunmaktadır. Yargıtay ise bu konu ile ilgili olarak toplumun ve vicdanların kabul edemeyeceği vahşi bir kötülük olarak belirtmektedir.

Bir insanın eziyet çektirerek öldürülmesi de bu kapsamda değerlendirilmeli. Özgecan’ın boğazı kesilirken duyduğu eziyet veya bir başkasının acı çekerek saatlerce can vermesi gerektiği kadar vahşilik içermektedir.

Canavarca hisle ve eziyet ederek adam öldürme suçunun cezası ise ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Bu cezayı şahsım adına az bulmakta olup daha ağır cezaları hak ettiklerini söylemem gerekir.

Kan gütme nedeniyle adam öldürme suçu

Kan gütme nedeniyle işlenen cinayet sayısı ülkemizde bir hayli fazladır. Sen benim şunu mu öldürdün ben de seni öldüreceğim şeklinde başlayan olayın sonu kan ve göz yaşı ile bitmektedir. Bu suçun işlenmesinde baş rol oynayan en önemli etken intikam duygusu.

Bu hususla ilgili gerçekleşen cinayetin öncesinin bulunması gerekmekte. Bu işi yapan katilin bir yakının öldürülmesi ve cinayetin de bu nedenle işlenmesi elzemdir. Maksat işlenen cinayetin kan gütme nedeniyle işlenmesidir.

Kan gütme nedeniyle adam öldürme suçunun cezası ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Namus ve töre sebebiyle adam öldürme suçu

Geçmiş dönemler de özellikle doğu ve güney doğu illerimizde sıklıklı görülen töre cinayetleri günümüzde dahi az da olsa devam etmektedir. Bu durumda cinayete kurban giden şahsın bölgesel töre kurallarına uymaması ve bunun sonucu öldürülmesi ile töre cinayeti gerçekleşir. Yine çok sık rastlanılan namus cinayetleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Töre cinayetlerinde, aşiretin yada topluluğun ortak kararı vardır ve bu karar doğrultusunda cinayet işlenir. İnsanlık dışı bu adetler yer yer güzel ülkemde görülmektedir.

Namus cinayeti ile ilgili olarak belirtmek istediğim bir husus ta eşlerden birisinin (bu genelde bayan oluyor) kendi rızası ile karşı cins ile cinsel ilişkiye girmesi ve bunun öğrenilmesi durumunda eşi tarafından öldürülmesi olarak tanımlanmaktadır.

Namus ve töre cinayetleri köken olarak bakıldığında birbirlerine çok benzemekte olup kanunlar nazarında aynı ceza oranlarına sahip değiller. Namus cinayetinde fail haksız tahrik indiriminden yararlanmaktadır. Bunun anlamı ise namus cinayeti işleyen bir insan kasten adam öldürme suçunun en basit haliyle cezalandırılmaktadır.

Bu bağlamda namus cinayetinin cezası müebbet hapis cezası iken töre cinayeti ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Hamile kadının öldürülmesi ve cezası

Hamile kadınlara toplum olarak herkes hürmet ve oldukça hassas davranırken bazı insan müsveddeleri hamile kadını öldürecek kadar gözü dönmektedir.

Bu katiller bir insan değil iki insanı birden hayattan koparmaktadırlar. Kanunlarımıza göre gebe bir bayanı öldürmek ağırlaştırılmış Müebbet Hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Kanunlarımız şu hususu da belirtmektedir. Gebe kadını öldüren kişi, öldürdüğü kişinin gebe olduğunu bilmesi gerekmekte aksi halde adam öldürme hususlarından işlem göreceğini belirtir.

Üstsoy veya Altsoydan Birine veya Eş veya Kardeşin öldürülmesi ve Cezası

Akrabalar arasında cinayetler de maalesef ülkemiz de sıklıkla yaşanan acı bir durumdur. Kanunlarımız Akrabalık bağı bulunanlar arasında işlenen cinayetleri de nitelikli hale sokmuştur. Eşi kocayı, Kocalar eşi, Kardeşler kardeşi, ne bilim dünyanın çivisi çıkmış dedirtiyor insana. Bu üzüntülerim bir yana kanunlarımız bu hususunda cezasını ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırmıştır.