Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku, ev, arsa ve bina gibi gayrimenkul varlıkların yasal statüsünü, yasal haklarını, satın alma, satış, kiralama, bölüşme gibi işlemleri ve ilgili yasal yükümlülükleri konu alan bir hukuk dalıdır. Ayrıca, gayrimenkul yatırımları, inşaat hukuku, emlak vergileri, gayrimenkul mirası gibi konuları da kapsar. Gayrimenkul hukuku davaları, gayrimenkul varlıkları ile ilgili olarak ortaya çıkan yasal anlaşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. Bunlar arasında şunlar bulunabilir:

 • Müdahalenin önlenmesi davası, yani men-i müdahale davası
 • Gayrimenkul satışı sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar, yani satış anlaşmazlıkları davası
 • Gayrimenkul kiralama sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar olan kira anlaşmazlıkları davası
 • Tapu kayıtlarındaki hatalar veya eksikliklerle ilgili tapu anlaşmazlıkları ve tapu iptal davası
 • Gayrimenkul üzerinde bulunan ipotek hakları ile ilgili anlaşmazlıkları kapsayan ipotek davası
 • İnşaat sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar veya inşaatın tamamlanmasından sonra ortaya çıkan sorunlar olan inşaat anlaşmazlıkları davası
 • Ortaklığın giderilmesi davası
 • Gayrimenkulün kamulaştırılması davası
 • Şufa davası
 • Miras hukuku ile alakalı gayrimenkul davaları

Gayrimenkul Hukuku Avukatlık Hizmetlerimiz

Yukarıda saydığımız davalar, sadece birkaç örnek olup, gayrimenkul hukuku davalarının geniş bir yelpazeye sahip olduğu unutulmamalıdır. Gayrimenkul hukuku avukatlık hizmetlerimiz, gayrimenkul varlıkları ile ilgili yasal konuların çözümünde yardımcı olmak için verilen hizmetlerdir. Uzman büromuz, gayrimenkul hukuku avukat hizmetinde gayrimenkul satışı, kiralama, tapu, ipotek gibi işlemleri yürütürken ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmekte bir hayli başarılıdır.

Gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili yasal yükümlülükler ve gayrimenkul yatırımları hakkında danışmanlık konusunda da en iyi hizmeti vermektedir. Türkiye’de Türk vatandaşı olmayan yabancıların mülk edinme süreçleri ile ilgili olarak da hizmetler sunan büromuz, gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku ve diğer ilgili yasaları ile ilgili derin bir bilgiye sahiptir. Gayrimenkul ile ilgili yasal anlaşmazlıkların çözümü konusunda da etkilidir. Bunlar dışında büromuz;

 1. Güçlü iletişim becerilerine sahiptir. Müvekkilleri, diğer avukatlar, hukukçular ve yargı organları ile iyi bir şekilde iletişim kurabilmektedir.
 2. Organizasyon becerileri gelişmiştir. Belge ve dosyaları sistematik bir şekilde saklama ve organize etme konusunda fazlasıyla titizdir.
 3. Hukuki müzakere becerilerine sahiptir. Hukuki müzakerelerde çok etkilidir ve müzakere sırasında müvekkillerinin çıkarlarını en iyi şekilde gözetmektedir.
 4. Dürüst, etik ve güvenilirdir. Müvekkillerinin gizliliğine saygı duyar ve onlara dürüst ve güvenilir bir şekilde hizmet sunar.