Adli tatil nedir?

Adli tatil adaletin koruyucusu olma hakim ve savcıların bir nebze nefes almasını ve yeni yargı yılına enerji depolamış şekilde başlamasını sağlamakta. Vatandaş korkuyor adaleti sağlayan izin yaparsa adalet nasıl işleyecek? Bu korkuları da düşünen büyükler konunun gereğini yaptılar. Şimdi konumuza geçelim Adli tatil nedir sorusunu cevaplayalım

Tatil her birey için olmazsa olmaz bir etkinliktir. Bireyler tatil yapmadığı zaman sinir stres ve konsantrasyon kaybı yaşamaktadır. Bu nedenle daha verimli bir çalışma ortamı için tatil herkes için şart denecek kadar önemlidir. Bu nedenle her kurum ve iş verenler çalışanları için belli sürelerde izinler vermektedir.  Bu nedenle Yargı Organıda daha verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla ADLİ TATİL isimli toplu izin etkinliği oluşturmuştur. Bugün ki yazımızda da Adli tatil nedir ne değildir ne zaman başlar ne zaman biter Yargı tatile mi girer gibi akıllarda ki sorulara cevap olmaya çalışacağız.

Adli tatil ne zaman başlar?

Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri bellidir. Bu tarihler kanunlarla belirtilmiştir.  İlgili kanuna göre Adli tatil, her yıl 20 temmuzda başlar, 31 ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. Demek ki adli organların yılbaşısı 1 eylül itibariyle başlamaktadır.

Adli Tatilde Hangi Davalar Görülür?

Adli tatilde aşağıda belirttiğim davalar görülmektedir.

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve
davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler