Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Medeni Kanuna göre bireyler, evliliklerini yasal olarak sonlandırmak istediklerinde açacakları boşanma davasını iki farklı şekilde yürütübilmektedirler. Boşanma davası türlerinden ilki yalnızca bir eşin boşanmak istemesi ya da eşlerin ikisi de boşanmak istese bile tazminat, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda uzlaşamamaları durumunda yürütülecek olan çekişmeli boşanma davası iken, diğer boşanma davası türü, her iki eşin de boşanmayı istemesi ve boşanmanın maddi manevi tüm sonuçlarında uzlaşmaları sonucu açılacak anlaşmalı boşanma davası olmaktadır. Bu yazımızda anlaşmalı boşanma nedir, anlaşmalı boşanma davası için gerekli belgeler nelerdir, anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer, anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır gibi, anlaşmalı boşanma sürecinin temel hususlarına değineceğiz.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Kanunumuza göre eşler, anlaşmalı boşanmak istemeleri durumunda bir takım koşulları yerine getirmiş olmalıdır. Bu husus Medeni Kanun’da anlaşmalı boşanma şartları olarak ifade edilmiş olup, bu şartlardan herhangi birisinin yerine getirilmediği durumlarda taraflar anlaşmalı boşanma yapamazlar. Anlaşmalı boşanabilmek için yapılması gerekenler;

Bir Yıl Evli Kalmış Olma Şartı: Medeni Kanuna göre anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin bir yılını doldurmuş olması gerekir. O halde bir yıldan daha kısa evliliklerde eşler her konuda mutabık olsa dahi, anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Şartı: Anlaşmalı boşanmalarda eşler bu boşanmayı kabul ettikleri ve boşanmanın tüm sonuçlarında mutabık olduklarını, hangi koşullarda boşanmanın gerçekleşeceğini, beklenti ve taleplerini tek tek belirten bir boşanma protokolü hazırlamalı ve duruşmadan önce bunu mahkemeye sunmalıdırlar.

Duruşmaya Katılma Şartı: Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin ikisi de mahkemeye gelmek zorundadırlar. Taraflardan herhangi birisinin anlaşmalı boşanmak için açılan davada duruşmaya gelmemesi anlaşmalı boşanmayı engelleyecektir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Belgeler

Anlaşmalı boşanmak için açılan davalarda davanın açılabilmesi için anlaşmalı boşanma dilekçesi gerekirken dava açıldıktan sonra mahkemeye boşanma protokolü (sözleşmesi) sunulması gerekir. Bu iki belge anlaşmalı boşanmak isteyen kişiler için davanın temelini oluşturmaktadır. Hukuki prosedürlerin etkili bir şekilde yerine getirilebilmesinin ilk ayağı bu belgelerin hukuki açıdan kusursuz bir şekilde hazırlanmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanmalarda hazırlanacak olan dilekçe, çekişmeli boşanma davalarındakinden farklıdır. Burada bireyler anlaşmalı boşanma dilekçesinde, boşanma nedeni, boşanmanın tarafları, boşanmayı getiren olaylar gibi bilgileri eksiksiz, doğru ve sade bir şekilde belirtirken, bunun yanı sıra mahkemeye sunulacak olan protokole de atıf yaparak zengin bir boşanma dilekçesi hazırlayabilirler. Anlaşmalı boşanmalarda dilekçe ve protokol mutlaka uzman bir hukukçu tarafından hazırlanmalıdır. Bu dilekçe açacağınız boşanma davasının iskeletini oluşturacağından, dilekçe içerisinde yapılacak hatalar, davanın süre olarak uzamasının yanı sıra davanın reddine de sebep olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü (sözleşmesi) Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanmalarda protokol, anlaşmalı boşanma şartlarından birisidir. Protokol içerisinde eşler, varsa çocuğun velayetinin kimde olacağı, nafaka ve tazminat talepleri, mal paylaşımına ilişkin istekler… gibi temel sonuçlar üzerinde mutabık oldukları zemini beyan ederler. Burada bilinmesi gerekir ki yasal haklar anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) içerisinde yer alır ve bireylerin olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi ancak hukuki açıdan doğru hazırlanmış bir boşanma protokolü ile mümkündür. Anlaşmalı boşanmalarda protokol evliliğe özel olarak hazırlanmalıdır. Sık sık yapılan hatalardan birisi, internetten ya da adliye etrafındaki dilekçecilerden, bu önemli belgenin temin edilmesi sonucu davanın yürütülmesidir. Anlaşmalı boşanacak çiftler bu tür bir davranıştan uzak durmalıdır. Davanın kısa sürede ve istenilen sonuçla bitirilebilmesi hukuki süreci doğru yürütmekle mümkün olacağından mutlaka bir boşanma avukatından destek alınması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Açılacak olan davanın süresini belirleyen, bir kaç temel unsur vardır. Bunlardan birisi mahkemenin iş yoğunluğu olurken dava süresini belirleyen diğer unsur hukuki sürecin nasıl yürütüldüğüdür. Mahkemenin iş yükünün fazla veya az olması dava süresini etkilemekle birlikte asıl belirleyici kriter anlaşmalı boşanacak eşlerin davayı nasıl yürüttükleridir. Bu noktada uzman bir boşanma avukatı ile açılacak anlaşmalı boşanma davaları, süre olarak 1 hafta ile 2 ay arasında değişebilmektedir.Bireysel olarak açılacak davalar ise 7 8 ay sürmenin yanı sıra, davanın reddi de söz konusu olabilir. Özellikle bilinmesi gerekir ki anlaşmalı boşanma davasının reddi durumunda bireyler tekrar aynı nedenle dava açmak için 3 yıl beklemek zorundadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme ve yetkili mahkeme ayrımının doğru yapılması önemlidir. Boşanma davalarında görevli mahkemeler, Aile mahkemeleri (aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi) olmaktadır. Eşler anlaşmalı boşanmak istemeleri durumunda bu davayı birlikte ikamet ettikler yerde bulunan Aile Mahkemesine, anlaşmalı boşanma dilekçeleri ile birlikte yapmalıdırlar. Dava açılırken, anlaşmalı boşanma protokolü verilmesi şart değildir. Fakat boşanma protokolü ilk duruşmadan önce mutlaka mahkemeye sunulmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti / Masrafları Ne Kadar Tutar?

Anlaşmalı boşanmalarda ödenecek olan ücretler, yargılama gideri, mahkeme masrafları, harçlar, avukat vekalet ücreti… gibi çeşitli kalemlerden oluşur. Burada bireylerin kısa sürede boşanmalarına olanak sağlayan anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları ile aynı hukuki sonuçları içermektedir. O yüzden daha kolay bir dava türü olarak düşünülmemelidir. Sonuçta velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi maddi ve manevi sonuçlar üzerinde kararlar verildiğinden sürecin kısa sürede ve hak kaybı yaşanmadan bitirilmesi adına avukat tutulması önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Gerekir Mi?

Ülkemizde hiçbir dava türü için avukat tutma zorunluluğu bulunmaz. Fakat avukatlar, hukuki bilgi ve deneyimleri sayesinde sizin haklarınızı korumakla görevlidirler. Bu anlamda anlaşmalı boşanmak isteyen çiftlerin gerek en kısa sürede boşanabilmeleri gerekse de herhangi bir hak kaybı ya da mağduriyetle karşılaşmamaları adına anlaşmalı boşanmalarda avukat tutulması önerilir. Anlaşmalı boşanma avukatı müvekkillerinin hukuki süreci başarılı bir şekilde atlatmalarına olanak sağlamaktadır.

Tek Celsede Boşanma Yapılabilir Mi?

Tek celsede boşanmak isteyen kişiler açısından bu istek ancak açılacak olan boşanma davasının anlaşmalı olarak yürütülmesi ile mümkündür. Çekişmeli boşanma davaları süresi minimum bir yılı bulabildiği için eşler anlaşmalı boşanma yoluyla tek celsede boşanma gerçekleştirebilirler.

En Kolay Boşanma = Anlaşmalı Boşanma

Boşanma süreci maddi ve manevi anlamda tarafları yoran, eşleri ve varsa çocukları yıpratan bir süreçtir. O nedenle sağlıklı bir şekilde boşanmanın yolu, her iki tarafında medeni bir şekilde uzlaşma sağlayarak boşanmayı gerçekleştirmeleridir. Bu anlamda anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davalarından daha kısa süreceğinden eşlerin ve çocukların yıpranma oranlarını da daha minimize etmektedir.

Acil Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Boşanmanın en hızlı şekli eşlerin boşanmanın maddi ve manevi tüm koşullarında mutabık kalmaları ile mümkündür. Böyle bir durumda Medeni Kanunun belirttiği anlaşmalı boşanma şartları yerine getirilerek eşler, uzman bir boşanma avukatı sayesinde ortalama 1 2 ay içerisinde yasal olarak evliliklerini noktalayabilirler.

Anlaşmalı Boşanmalarda Duruşmaya Gitmek Gerekir Mi?

Kanun anlaşmalı boşanmak için gerekli şartları sıralamıştır. Buna göre açılacak olan anlaşmalı boşanma davasında her iki eş de duruşmaya katılmak mecburiyetindedir. Taraflardan herhangi birisi mahkemeye gitmez ise, anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Duruşmaya katılmayan tarafa göre dava farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin davacı taraf duruşmaya gitmez ise dava bir sonraki celseye atılabileceği gibi davalının gelmemesi durumunda davanın reddi sonucu da doğabilir.

Boşanma En Kısa Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarında süre, mahkemenin iş yüküne bağlı olmakla birlikte asıl belirleyici unsur hukuki prosedürlerin ne denli etkili yerine getirildiğidir. Bu noktada bireyler mahkemenin iş yüküne müdahale edemezken, prosedürleri doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirebilirler. Sonuç olarak anlaşmalı boşanma davası, uzman bir boşanma avukatı ile yürütüldüğünde minimum bir hafta maksimum 3 ay içerisinde sonuçlandırılabilir.