Arabuluculuğun Zorunlu Olduğu Davalar

İş davalarının bazıları için dava sürecini başlatmadan önce arabuluculuk sürecinin tamamlanmış olması şartı aranmaktadır. İş Mahkemeleri Kanunu’nda düzenlenen bu duruma göre arabuluculuğun zorunlu olduğu haller; bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacaklarının ve/veya tazminatlarının talebi için açılan davalarda ve işe iade talebiyle açılan davalarda arabuluculuk zorunlu kılınmıştır. Bunun dışında Tüketici uyuşmazlıkları ve bazı ticari uyuşmazlıklardan doğan davalarda arabuluculuk yolumna başvurmak zorunlu olup dava şartı haline getirilmiştir.

İş Davalarında Arabuluculuk Zorunluluğu

Arabuluculuğun zorunlu olduğu haller bakımından arabuluculuğa başvurulmayan veya arabuluculuk süreci tamamlanmadan dava açılması usulen yanlıştır. Bu gibi hallerde iş davası açılması halinde de dava usulden reddedilmektedir. İş davalarında arabuluculuk süreci işletilmeden açılan davalar zaman ve maddiyat kaybına dolayısıyla menfaatlerin zedelenmesine neden olacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına, alanında uzman Gebze iş avukatı Fatih Tüfekçioğlu ile iletişime geçmek yararlı olacaktır. Arabuluculuk aşamasında talep edilebilecek haklar hakkında detaylı bilgi almak için de iyi bir İstanbul iş hukuku avukatı veya Üsküdar işçi avukatı ile çalışmak gerekmektedir.

Hangi İş Davalarında Arabuluculuk Zorunluluğu Bulunur?

 • Kıdem Tazminatından Doğan Davalar
 • İhbar Tazminatından Doğan Davalar
 • İşe İade Davası
 • Fazla Mesai Ücretinden Doğan Davalar
 • Sendikal Tazminatından Doğan Davalar
 • Ücret Alacağından Doğan Davalar
 • Yıllık İzin Ücretinden Doğan Davalar
 • Boşta Geçen Süre Tazminatından Doğan Davalar
 • İşe Başlatmama Tazminatından Doğan Davalar
 • Kötü Niyet Tazminatından Doğan Davalar
 • Bakiye Süre Ücreti Alacağından Doğan Davalar
 • Ayrımcılık Tazminatı Talepli Davalar
 • Yol ve Yemek Ücretinden Doğan Davalar
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretinden Doğan Davalar
 • Prim veya İkramiye Ücretinden Doğan Davalar

Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Girmeyen İş Davaları

 • Meslek Hastalığı Maddi Tazminat Davaları
 • Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Davaları
 • Meslek Hastalığından Doğan Maluliyet ve İş Göremezlik Oranının Tespiti Davaları
 • İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davaları
 • İş Kazasından Doğan Manevi Tazminat Davaları
 • İş Kazasından Doğan Maluliyet ve İş Göremezlik Oranının Tespiti Davaları
 • İş Kazasından Doğan Maluliyet Oranına İtiraz Davaları
 • İş Kazası Nedeniyle İşverene ve Sair Kusurlu Kişilere Karşı Açılan Rücu Davaları
 • Hizmet Tespit Davası