Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Davalarında Arabuluculuk Başvuru Süresi

İş davalarında kural olarak arabuluculuğa başvuru süresinde bir sınırlamaya gidilmemiştir. Kanunda öngörülen zamanaşımı ve hak düşürücü süresi müddetince arabuluculuk başvurusu mümkündür. Bu durumun istisnası ise işe iade davalarında görülmektedir. Buna göre, işe iadesini isteyen kişinin işten çıkarıldığı andan itibaren 1 ay içinde arabuluculuk başvurusu yapması gerekmektedir. Ayrıca arabuluculuk başvurusu yapanın bu başvurusuyla ilgili son imzasını atmasının ardından 2 hasta içerisinde de işe iade davası açma zorunluluğu bulunmaktadır.

İş Davalarında Arabuluculuk Başvuru Yeri

Arabuluculuk başvurusu, karşı tarafın yerleşim yerindeki, başvurucunun ikametindeki veya iş yapılan yerdeki arabuluculuk bürosunda yapılabilmektedir. Bulunduğu şehirden başka bir şehir için başvuruda bulunabilmek te mümkün olmaktadır. Böyle bir büro bulunmaması halinde de başvuru yapılacak yer olarak sulh hukuk mahkemesi belirlenmiştir.

İş Davalarında Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi

İş davaları için arabuluculuk sürecinin başlaması yetkili arabuluculuk bürosuna başvuru yapılması ile başlamaktadır. Bu başvurunun yolu da arabuluculuk dilekçesinden geçmektedir. Dilekçe kişiler tarafından oluşturabilse de bu dilekçelerin avukatlar tarafından doldurulması daha faydalıdır.

İş davaları için arabuluculuk başvuru dilekçesi içeriğini tarafların isim soy isim bilgileri veya unvanları, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve arabuluculuk başvurusunu yapan tarafın talep ettiği haklar oluşturmaktadır. Arabuluculuk başvuru dilekçesi talep edilen haklar bakımından da oldukça önemlidir. Bu başvuruyu yapan tarafın arabuluculuk şartının gerçekleştiğini öne sürerek başvuru dilekçesinde talep etmediği hakları sonradan talep etmesi mümkün değildir. Özetle; arabuluculuk başvuru dilekçesini oluştururken bilinmediği, unutulduğu veya vazgeçildiği için eklenmeyen talepler var olan arabuluculuk sürecinin son aşamasında eklenemez. Arabuluculuk başvuru dilekçesinin hazırlanmasının dava seyrine yön veren büyük etkenlerden biri olması sebebiyle iyi bir  iş avukatı ile bu dilekçenin hazırlanması uygun olacaktır.

Arabuluculuk başvurusu dilekçesine çeşitli sebeplerle eklenmeyen talepler için de kanunda bir yol belirlendiği görülmektedir. Buna göre, başvuru dilekçesine yazılmayan alacak kalemleri için tekrardan arabuluculuk sürecinin başlatılması gerekmektedir. Açılan davada arabuluculuk sürecinde yer almayan kararların ise davaya konu edilmesi halinde reddine karar verilmektedir.