Darp ve Şiddet Nedeniyle Boşanma

Şiddet ve darp, en ilkel davranışlardan birisidir. Evlilik içerisinde şiddet uygulamak evliliğin zarar görmesine ve şiddete maruz kalan kişi açısından boşanmayı istemeye neden olabilmektedir. Medeni Kanun’da yer alan mutlak boşanma nedenleri arasında pek kötü davranış sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması kapsamında aile içi şiddet, dayak, darp, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, kadına yönelik şiddet gibi kavramlar yer alır.  Şiddet nedeniyle boşanma davası açacak olan kişiler, maruz kaldığı kötü muameleyi boşanma davası içerisinde ispat etmelidirler. Bu ispat, hastaneden alınabilecek darp raporu, karakola yapılacak suç duyurusu, tanık beyanları, psikolog raporları gibi bir çok şekilde yapılabilir. 

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliği içerisinde eşlerden birisinin diğer eşe karşı şiddet davranışı sergilemesi boşanma nedenleri arasında sayılmaktadır. Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireylerin bu süreçte boşanma davası açmaları gereken yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir. Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin boşanma davasını açacakları yer ikamet adreslerinin bulunduğu yerdeki Aile Mahkemeleridir ve boşanma davası yalnızca burada açılır.

Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından boşanma davasının nasıl açılacağı karar önemli bir başka husus ise boşanma davası sürecinin hukuki prosedürlerinin nasıl yerine getirileceği olmaktadır. Zira boşanma davası süreci oldukça karmaşık bir süreç olabilmektedir. Yetkili mahkemenin tespiti, boşanma nedeni olarak öne sürülecek olan şiddet unsurunun ispatı, şiddetin ne ölçüde olduğu ve hangi şekilde gerçekleştiği, koruma talebinde bulunulup bulunulmayacağı, şiddete dair rapor alınıp alınmayacağı, boşanma davası içerisinde etkili bir savunma yapılması… gibi pek çok husus şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin boşanma sürecinde karşılaşacağı olaylardır. O nedenle bireylerin bu süreçte uzman bir boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir.

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Nerede Açılır?

Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireylerin bu süreçte boşanma davası için gerekli belgeleri hazırlamaları gerekir. Boşanma davası dilekçesi ile birlikte yerleşim yerinin bulunduğu bölgedeki Aile Mahkemesine boşanma talebiyle başvuru yapacak bireylerin bu süreçte fiziksel şiddete maruz kalmış ise bunu hastane raporu ile kanıtlaması önemlidir. Diğer yandan şiddetin hastane raporu ile kanıtlanamayacağı durumlar da olabilir. Örneğin psikolojik şiddete maruz kalmış bireyler bu durumu tanıklar ve ya diğer argümanlar ile ispat edebilirler.

Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır şeklinde soru yönelten kişilerin bu süreçte açacakları boşanma davası ile ilgili olarak gerekli hukuki temeli sağlayamamaları durumunda açacakları boşanma davası reddedilecektir. Bilindiği gibi boşanma davasının reddi söz konusu olduğunda 3 yıl içerisinde tekrar şiddet nedeniyle boşanma davası açılamamaktadır. O nedenle bireylerin bu süreç içerisinde böylesi bir durum ile karşılaşmamaları adına boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir.

Boşanma avukatı şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin boşanma sürecinde ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlayarak kolay bir boşanma süreci atlatılmasına olanak sağlamaktadır. Bunun dışında boşanma avukatı müvekkilinin boşanmadan doğabilecek olan velayet, mal paylaşımı, nafaka ya da tazminat gibi konularda ki hak kaybını da önleyecektir.

Şiddet nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından şiddetin nasıl gerçekleştiği açılacak olan boşanma davasını da direk olarak etkilemektedir. Şiddetin bireyin yaşamını tehdit edecek şekilde cereyan etmesi durumunda bireyler hayata kast nedeniyle boşanma davası açabilirler. Hayata kast nedeniyle açılacak boşanma davaları daha kısa sürede sonuçlandırılabilmektedir. Bunun nedeni hayata kast şeklinde gerçekleşen şiddete 2. kez maruz kalınmasının önlenmeye çalışılmasıdır.

Şiddet Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Şiddet nedeniyle boşanma davası açarken, boşanma dilekçesi içerisinde bireyler, boşanmadan doğan olayların nasıl gerçekleştiği, şiddet unsurunun nasıl cereyan ettiği konularına ve elindeki kanıtlara değinerek güçlü bir boşanma dilekçesi hazırlamalıdırlar. Burada bireylere tavsiyemiz, boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendilerine boşanma dilekçesi hazırlamamalarıdır. Zira her evlilik içerisinde kendi dinamiğini barındıracağından her boşanma da birbirinden farklı olmaktadır. Bu nedenle boşanma dilekçesi kişiye ya da evliliğe özel olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca boşanma dilekçesi açılacak olan davanın iskeletini oluşturacağından dolayı mutlaka hukuki altyapıya uygun olmalıdır. Bireyler şiddet nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken hukuki bilgi ve deneyime sahip olan boşanma avukatları tarafından destek alabilirler.

Aile İçi Şiddet Kapsamı İçerisinde Neler Vardır?

Şiddet nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diyen kişiler açısından şiddet fiziksel şiddet, duygusal şiddet şeklinde farklılık gösterebileceği gibi eşlerden birisinin diğer eşe karşı işleyebileceği yada müşterek çocuklara karşı şiddet şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca üvey çocuğa karşı uygulanan şiddet nedeniyle boşanma davası da açılabilmektedir.

Boşanmada Şiddet Uygulayan Kişi Kusurludur!

Şiddet nedeniyle boşanma davalarında bu davranışı sergileyen kişi, boşanmayı getiren olaylar üzerinde kusurlu olacağından dolayı, dava sonucunda nafaka, velayet, tazminat gibi hukuki sonuçlarda sorun yaşayacaktır. Boşanma davalarında öne sürülen gerekçenin haklılığının savunulması ya da bireylerin kendisine yöneltilen suçlama için kendisini doğru şekilde savunması hak kaybı yaşanmaması adına önemlidir. Bu yüzden boşanma davalarında mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir.