İcra Nasıl Durdurulur?

Ülkemizde çok sayıda kişi icralık olduğundan icra durdurma ile ilgili çok sayıda soru ile karşılaşılmaktadır. Alınan bir malın bedelinin veya borç paranın (kredi dahil) zamanında ödenmemesinden dolayı yapılan işlemlere icra denmektedir. İcra, bazı hususlar yerine getirildiğinde durdurulabilmekte ve hatta tamamen kaldırılabilmektedir.

İcra Takibinde Borca Nasıl İtiraz Edilir?

İcra takibinde olan kişilerin, icra nasıl durdurulur sorusunun ilk cevabı icra takibine itiraz edilmesi olmaktadır.

İcra takibine itiraz şu şekilde yapılabilir;

  • İtirazlar, icranın takibini yapan icra müdürlüğüne yapılmalıdır.
  • İtiraz, ödeme tebliği alındığı andan itibaren, en fazla 7 gün içinde yapılmalıdır.
  • İtirazların yazılı olma şartı bulunmadığından, sözlü olarak da yapılabilmektedir.

İtirazın sebebi haklı bulunduğu anda, icra müdürlüğü icrayı durdurabilir ve haciz işlemlerini iptal edebilir. Borca itiraz tam ve kısmi olarak iki yöntemle yapılmaktadır. Tam itirazda borcun tamamına itiraz yapılır ve sadece itiraz ediyorum beyanı yeterlidir. Kısmi itirazda ise, geçerli bir sebeple borcun belirli bir kısmına itiraz edilir. Sebep geçersiz bulunursa, itiraz tamamen ortadan kalkmış olur.

İlamlı Takiplerde İcra Durdurma

İlamlı takipler mahkeme, tüketici mahkemeleri ve noter gibi kurumlarca alınan kararlar sonucunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle icra durdurma işlemi biraz daha zor olmaktadır. Öncelikle, icra takibine tebliğden 7 gün içinde itiraz edilmesi gerekir. İtiraz edilirken mutlaka borcun ödenmiş olduğunu gösteren bir belge (dekont veya alındı belgesi) veya takibin ertelendiğini gösteren belgenin getirilmesi gereklidir. İcra müdürlüklerine yapılan itirazlarda, bölge idare mahkemesinden talep edilecek, erteleme kararı için yeterli zaman istenebilmektedir. Bunun için ise, icra müdürlükleri borçludan teminat talep etmektedirler.

İlamsız Takiplerde İcra Durdurma

İlamsız icra takipleri genellikle, apartman aidatları, çek ve senet ile fatura ödemelerini kapsamaktadır. İlamsız icra takipleri için, herhangi bir mahkeme kararı gerekmemektedir. İlamsız takiplerde icra durdurma işlemleri daha kolay gerçekleşmektedir. Durdurma işlemi için, tebligattan sonra 7 gün içinde itiraz edilmesi yeterli olmaktadır. İtirazın sözlü ve yazılı olarak ve bizzat icra müdürlüğüne yapılması gereklidir.

Diğer Hususlar

İcra memurları tarafından iş yerleri ve evlere gelen icraların da durdurulması mümkündür. Bunun için alacaklının icradan vazgeçmesi, borcun bir kısmının veya tamamının ödenmesi veya icraya yedi gün içinde itiraz edilmesi gerekmektedir.