İcra Takibi Aşamaları Sırasıyla Nasıldır?

Alacak ve verecek konularında en sık geçen kavramlar arasında icra veya icra takibi aşamaları yer alır. İcranın temelde oluşmasına neden olan konu alacaklının karşı taraftan ifa işlemine karşılık bulamamasıdır. Yani alacağı olan birinin ödemesini alamaması halinde ortaya çıkan anlaşmazlık olarak da adlandırılabilir.

Alacakla alakalı olarak devlet nezdinde verilen haklarından yararlanmak isteyen kişi yasal haklarını kullanarak icra takibi başlatmak ister. İlamlı veya ilamsız olarak gerçekleşen bu süreç ile birlikte alacağının devlet kanalıyla resmi olarak tahsil edilmesini ister. İtiraz yolu açık olmak üzere icra takibi başlatılır. Belli bir süreci gerektirir.

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi İşlemleri

İcranın ilamlı veya ilamsız olması icra takibi aşamaları ile alakalı sürecin farklı şekillerde işlemesine neden olur:

  • İlamlı olan alacak için dava açılması gerekir,
  • Davanın sonuçlanması ve icra işleminde haklı olunduğunun ortaya konması gerekir,
  • İlamsız olan davada ise dava açılmaz,
  • Alacaklının ödeme yapması için bilgi verilir.

Bu nedenle takiple alakalı sürecin net şekilde ortaya konması adına ilam olup olmadığına bakılır. Çünkü yasal olarak bu süreçlere uygun hareket edilmesi istenir.

İlamsız İcra Aşamaları

İlam olmayan alacaklar söz konusu olduğunda icra takibi aşamaları daha farklıdır. İlamsız olması her koşulda doğru bir temelden kaynaklanan alacak olduğu anlamına gelmez. Bunun için eline yasal evrak ulaştıktan sonra 7 gün süre sonunda itiraz edilmesi istenir. İtiraz olmaması kabul edildiği anlamına gelir. Kabulden sonra haciz işlemlerine geçilir. Üzerinde fazladan haciz olan bir mal olduğunda ise sıraya alınır.

İlamlı Olması ve Süreçler

Genelde sorgulanan icra takibi aşamaları sırasıyla nasıldır sorusunda merak edilen ilamlı icralardır. Bu icra türünde ilam olması dava ile alacağın kanıtlanmış olmasıdır. Davanın süresi 6 ay veya 1 yıl arasında değişir. Ardından uzlaşma sağlanmaması halinde icra yolu ile ödeme alınması aşamasına geçilir. Ödemenin yapılması veya uzlaşma sağlanması icranın durdurulmasına imkan tanır.

Nasıl İtiraz Edilir?

İcra ile alakalı bir anlaşmazlık olduğunda yapılması gereken en yakın adliyeden bir dilekçe yazarak itiraz etmek olmalıdır. İtiraz ile birlikte davanız görülmeye başlar.