İcra Tebligatı Ne Kadar Sürede Gelir?

İcra takibi başlaması adına alacaklı tarafından açılan icra takibi ilamlı ya da ilamsız olarak İcra Dairesi tarafından açılır ve icra tebligatı gönderilir. İcra takibi alacaklı talebiyle olup resen İcra Dairesi tarafından açılmaz. İcra takibi açıldığında tebligat masrafları gibi bazı harç bedelleri İcra Dairesi veznesine yatırılır. Tebligat gönderilmesi ise icra takibinin kesinleşmesi ve gerekli işlemlerin kesintisiz sürmesi adına önemlidir.

İcra Tebligatında Ne Bulunuyor?

İcra tebligatı ödeme emrini içeren bir tebligatı borçluya göndermektedir. İcra Dairesi tarafından ya da alacaklı vekili tarafından gönderilen ödeme emri arasında fark bulunmaktadır. Alacaklı vekili ödeme emrini ihtar olarak göndermektedir. İcra Dairesi tarafından gönderilen ödeme emrinde icra takibi başlatıldıktan 3 gün sonra, borçlunun 10 gün içerisinde ödeme yapması, 7 gün içerisinde itiraz etme hakkının bulunduğuna yönelik bilgilerin yer aldığı bir ödeme emridir.

Usulsüz Tebligat

Bazı icra tebligatı evrağının usulsüz yapılması, borçlunun tebligattan haberdar olmaması sonucu bazı hak kayıplarına yol açar. Usulsüz tebligat nedeni ile 7 günlük itiraz süresini kaçıran borçlu dilekçe sunarak itiraz edebilir. Usulsüz tebligat komşu, 3. şahıs, yönetici ya da farklı bir adrese yapılan tebligattır.

Muhtara Tebliğ

Borçlunun bulunmaması ya da yerleşim adresinin olmaması sonucu muhtara icra tebligatı yapılmaktadır. Muhtara tebliğ süresi ise muhtarlığa iletildiği tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre sonunda borçluya tebliğ edilmiş sayışan ödeme emri, itiraz edilmezse 3 gün sonra kesinleşmiş sayılır. Peki, icra tebligatı ne kadar sürede gelir?

İcra Tebligat Aşamaları

Tebligat Kanunu gereği yapılan tebligatlar tüm icra davalarının ve diğer davaların gidişatını belirleyen hukuki iletişim evrakıdır. Tebligat gönderilmesi ve icra aşamaları tebliğ sonrası başlar.

Aşamalar;

  • Tebligatın borçluya tebliği olmalıdır.
  • Tebliğ sonrası 7 günlük itiraz süresi bulunmaktadır.
  • İtiraz edilmemişse takip kesinleşir.
  • 1 yıl içerisinde alacaklı haciz talebinde bulunur.
  • Haciz talebi sonrası 3 gün içerisinde İcra Dairesi haciz işlemi yapmalıdır.

Görüldüğü üzere tüm icra aşamaları tebligatın tebliğ edilmesi sonrası kesinlik kazanır. Bu nedenle tebligatın kişiye ulaşması hak düşürücü süreler nedeniyle oldukça önemli hukuki süreçlerdir.