İşçilere Hangi Hallerde Mazeret İzni Verilir?

Bu yazımızda 4857 Sayılı İş Kanununun EK-2. maddesinde düzenlenen mazeret izinleri soru-cevap şeklinde ele alınmıştır. Mazeret izni kullanan işçiler ücret almaya devam eder. Kanunda belirtilen mazeret izinleri asgari sürelerdir. İş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri veya işyeri yönetmelikleriyle bu süreler arttırılabilir. Mazeret izinlerini hak eden işçiler işverene başvurarak mazeret izinlerini kullanabilir. İş Kanununda düzenlenen mazeret izinlerini kullandırmak ya da kullandırmamak işverenin inisiyatifinde değildir. İşçi mazeret izni hak ettiğini işverene bildirdikten sonra işveren işçilere mazeret izinlerini kullandırmak zorundadır.

Evlenen İşçinin Kaç Gün İzin Hakkı Vardır?

Evlenen işçinin 3 gün mazeret izin hakkı vardır. Bu izin evliliğin gerçekleştiği süreçte (nikah veya düğün) işverene başvurarak kullanılabilir.

Nişanlanan İşçinin Mazeret İzni Hakkı Var mıdır?

İş Kanununa göre nişanlanan işçinin izin hakkı yoktur. Ancak iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri veya işyeri yönetmelikleriyle işçilere bu yönde bir hak verilmişse işçiler ücretli izin kullanabilir.

Evlat Edinen İşçinin Kaç Gün İzin Hakkı Vardır?

Evlat edinen işçinin 3 gün mazeret izin hakkı vardır.

Eşi, Annesi, Babası, Kardeşi veya Çocuğu Ölen İşçinin Kaç Gün İzin Hakkı Vardır?

Eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğu ölen işçinin 3 gün mazeret izin hakkı vardır.

Eşinin; Annesi, Babası veya Kardeşi Ölen İşçinin Mazeret İzni Hakkı Var mıdır?

İş Kanununa göre eşinin; annesi, babası veya kardeşi ölen işçinin izin hakkı yoktur. Ancak iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri veya işyeri yönetmelikleriyle işçilere bu yönde bir hak verilmişse işçiler ücretli izin kullanabilir.

Büyükbabası, Büyükannesi, Amcası, Dayısı, Halası, Teyzesi veya Kuzeni Ölen İşçinin Mazeret İzni Hakkı Var mıdır?

İş Kanununa göre, büyükbabası, büyükannesi, amcası, dayısı, halası, teyzesi veya kuzeni ölen işçinin izin hakkı yoktur. Ancak iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri veya işyeri yönetmelikleriyle işçilere bu yönde bir hak verilmişse işçiler ücretli izin kullanabilir.

Eşi Doğum Yapan İşçinin Kaç Gün İzin Hakkı Vardır?

Eşi doğum yapan işçinin beş gün mazeret izin hakkı vardır.

Engelli veya Uzun Süreli Hasta Çocuğu Olan İşçinin Kaç Gün İzin Hakkı Vardır?

En az %70 oranında engelli ya da uzun süreli hasta çocuğu olan işçilere çocuğunun tedavisinde kullanılması kaydıyla, hastalık raporuna dayalı olarak, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin verilir. Ebeveynlerden ikisinin de çalışması halinde bu izin anne veya babadan birine verilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus verilecek iznin hastalık raporuna dayanmasının zorunlu olmasıdır.