İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği

İsim değiştirme davası açabilmek için daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere haklı sebebin varlığı gerekmektedir. Her ne kadar internette nüfus müdürlüğüne başvurarak da isim değiştirmenin gerçekleşeceği gibi bilgiler bulunsa da bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır; isim değişikliği dava açarak yapılabilir. İsim değiştirme davası açılırken mutlaka haklı sebebe dayanılmalıdır. Aksi takdirde davanın reddine karar verilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Haklı sebebe örnek olarak kişinin toplumda gerçek adından başka bir adla tanınması, komik ve yanlış anlaşılmaya müsait bir isme sahip olunması, memur hatası dolayısıyla kimliğe yanlış bir ismin yazılmış olması verilebilir. Önemle belirtmemiz gerekir ki yalnızca isim değil soyisim de bunlara benzer sebeplerle değiştirilebilir. Soyadı değişikliği davalarında , taşınılan soyadıyla kişinin bir bağının kalmaması da haklı sebep olarak kabul edilmektedir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

İsim değiştirme davası, ancak ve ancak kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukat tarafından açılabilir. Bu da demektir ki avukat dışında bir kimseye verilen vekaletnameyle bu dava açılamaz. On sekiz yaşından küçük kişiler için dava, veliler veya vekaletname verecekleri avukat tarafından açılabilir. İsim değiştirme davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olup yetkili mahkeme davacının yerleşim yeri mahkemesidir. Ayrıca isim değiştirme davası çekişmesiz olarak görülmektedir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2024

İsim değiştirme davaları diğer dava türlerine nispeten daha kısa sürmekte ise de yargılama tamamen teknik bir mesele olduğundan mutlaka isim değiştirme davalarında uzman bir avukattan yardım alınması önerilir. Zira kişi ismin değiştirilmesini en kısa ve pratik şekilde isterken yapılacak bir hata yargılamayı uzatabilir ve dolayısıyla sonuca ulaşılması hayli gecikir. Bu sebeple tavsiye edilen vekille temsil olunmasıdır. Bu yazımızda dava dilekçesine ilişkin bir fikre sahip olunması için isim değiştirme davası dilekçe örneğini paylaşıyoruz.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……………………….. (…) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : İSİM (TC Kimlik No:)
ADRES

DAVALI : Nüfus Müdürlüğü

KONU : İsim ve soyadı değişikliği talebimi içerir dilekçemdir.

AÇIKLAMALAR :

İsim soyisim değiştirme isteminize ilişkin haklı sebeplerinizi detaylıca belirtiniz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuatlar

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, tanıklar ve her türlü hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ……………….olan ismimin ……………… olarak değiştirilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederim. (TARİH)

Davacı

İMZA