Nafaka Avukatı ve Nafaka Nedir?

Nafaka avukatı boşanma davalarında ve nafaka gibi durumlarda müvekkillerin lehine olacak tüm haklarını kanunlar çerçevesinde savunmaktadır. Tabi bu alan deneyim ve uzmanlık isteyen bir alandır. Nafaka avukatı sadece nafaka ile değil boşanmaların tüm evrelerinde müvekkilinin tüm haklarını savunmalıdır.

Nafaka nedir?

Nafaka diğer bir adıyla boşanma davası sürerken veya boşanma davası bitiminde hayatını sürdürebilmesi maddi zorluğa düşecek olan karşı tarafa verilen paradır. Nafaka aylık olarak ödenir. Bağlandıktan sonra bu borçtur fakat devredilemeyen bir borçtur. Ancak ölümle bitmektedir.

Nafaka Avukatı ve Faydaları

Boşanma süreciniz boyunca, sizin ve ayrılan eşinizin çözmesi gereken temel konulardan biri nafaka veya daimi eş desteğidir. En iyi niyetlerle bile, eş destek fikri zor olabilir. Destekleyici eş, bundan yararlanıldığını hissetmek istemez ve desteklenen eş, hayatta kalabilecekleri araçlara sahip olduklarından emin olmak ister. Bu yazıda kalıcı eş desteğini inceleyeceğiz ve Türk Mahkemelerinin nafaka ödemelerini belirlemek için baktıkları farklı faktörleri belirleyeceğiz. Bu bilgi sayesinde, diğer araç ve kaynaklar oldukça kolaydır, siz ve ayrılan eşiniz herkes için işe yarayan bir anlaşmaya varabilirsiniz.

Neden Nafaka Verilir?

Mahkemelerin eş destek almasının temel nedeni, boşanmanın haksız ekonomik etkilerini sınırlandırmaktır. Nafaka hukuku gerekçelerinin bir tanesi, çoğu zaman bir eşin aileyi desteklemek için kariyerlerini feda ettiği ve eşin kendilerinin desteklemesi için ihtiyaç duydukları iş becerilerini edinmeleri veya geliştirmeleri için zamana ihtiyaç duyacaklarıdır. Diğer bir gerekçe de, her bir eşin belirli bir yaşam standardına alışması ve nafaka desteğinin yaşam tarzındaki sert değişimi azaltacağı yönündedir.

Nafaka’da Kalıcı Destek ve Geçici Destek

Nafaka’da Kalıcı destek” terimi bir miktar oksimorondur. Bunun nedeni, kalıcı desteğin, sanıldığı gibi “kalıcı” olmaması olabilir. Mahkemeler birkaç yıl boyunca destek verebilir veya hiç destek veremez. Geçici desteğin ve daimi desteğin iki farklı şey olduğunu ve mahkemelerin onlara farklı şekilde yaklaştığını anlamak önemlidir. Boşanma davası sırasında geçici destek verilir.  Boşanma kararı verildikten sonra daimi destek verilir.

Nafaka Çeşitleri

Boşanma davasında aile mahkemesi yardıma muhtaç taraf için nafaka verilir. Bu nafakanın amacı maddi olarak yardıma muhtaç tarafın hayatını sürdürebilmesini sağlamaktır. Nafaka çeşitlerine gelince üç çeşit nafaka vardır. Bunlar Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, katılım nafakası ve yardım nafakası dır. Bununla ilgili nafaka avukatı ile görüşmelerde fayda vardır.

Tedbir Nafakası Nedir? Nafaka Avukatı Tedbir Nafakası İsteyebilir mi?

Boşanma davası (ayrılma davası) süresince yardıma muhtaç olan taraf için maddi olarak hayatını sürdürebilmesi geçinebilmesi ve barınabilmesi amacıyla için belli bir miktar nafaka verileceği mahkeme tarafında karar bağlanır.  Boşanma mahkemesi hakimim bu nafaka bağlanırken tarafların maddi durumlarına bakarak karar verir. Bu nafakaya tedbir nafakası denir. Tedbir nafakasının icrası ise ara karar ile il icra müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile tahsil edilebilir. Bu icra takibine yapılacak itiraza iptal davası ise ancak aile mahkemesine yapılabilir. Tedbir nafakasını boşanma avukatı var ise tedbir nafakası isteyebilir.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Türk medeni kanununun 175. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddede boşanma nedeni ile yoksulluğa düşecek tarafın kusuru daha ağır olmayacak şekilde karşı tarafın mali gücünde süresiz nafaka isteyebilir. Bunun gibi nafaka türüne yoksulluk nafakası denilir. Boşanma davalarında en sık rastlanan durumlardan biridir. Yoksulluk nafakasının belli şartları vardır. Yoksulluk nafakası için kesinlikle bir nafaka avukatı ile görüşmede fayda vardır.

Yoksulluk nafakasının şartları :

  • Taraflardan birinin muhakkak talepte bulunması gerekir.
  • Talepte bulunan tarafın kusurunun karşı tarafın kusurundan ağır olmaması gerekir.
  • Yoksulluk nafakası talebinde bulunanın boşanma sonucunda yoksulluğa düşme tehlikesi olması gerekir.
  • Bu nafakanın verecek tarafın mali gücüne orantılı olmalıdır.
  • Eğer yoksulluk durumuna düşecek olan erkek ise kadının mali durumuna göre ödenir.

İştirak (Katılım) Nafakası Nedir? Nafaka Avukatı Katılım Nafakası İsteyebilir mi?

Katılım nafakası boşanma davasın bittiğinde veya sürerken çocuğun velayetini alamayan tarafın çocuğun velayetini alan tarafa ödediği Nafakadır. Bu çocuğun bakım ve eğitim masrafları içindir. Türk medeni kanunda boşanmaya karar verirken anne ve babayı dinledikten sonra çocuğun velayetini bir tarafa vermek için karar verir. Bu durumda anne ve babanın çocuk ile kişisel ilişkisine düzenler. İştirak yani katılım nafakası konusunda uzman nafaka avukatı ile görüşmede fayda vardır.

Çocuğun velayetinin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile ilişkisinin düzenlenmesinde çocuğun ahlak, eğitim ve sağlık bakımından yararlı esaslar ön planda tutulur. Bu giderler için maddi gücü yeteri kadar katılmak zorundadır. Çocuğun kendisine bırakılmamış tarafın çocuğun geçimini, bakımını, öğrenim masraflarını ne şekilde iştirak edeceği ve çocukla şahsi ilişki durumunu talebe bağlı olmaksızın hakim belirler. Bu durumda iştirak nafakası doğar.

Yardım Nafakası Nedir? Nafaka Avukatı ile Birey Ailesinden Nafaka İsteyebilir mi?

Ailede bir bireyin yardım edilmez ise yoksulluğa ve yardıma muhtaç duruma düşecek durumda olacak kardeşe veya abiye verilir. Buna da Türk medeni kanununda yardım nafakası denilir. Türk medeni kanunda “Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan alt soyu veya üst soyu ile  kardeşlerine nafaka vermekle hükümlüdür. ” ibaresi ibaresi ile düzenleme yapılmıştır. Nafaka avukatı ile bir birey ailesindeki üst soy veya alt soydan nafaka isteme hakkı vardır. Bu hakların oluşabilmesi için nafaka isteyecek kişi aile bireylerinin durumları iyi olması ve kendisinin yoksul yardıma muhtaç olması gerekir.

Neye Göre Nafaka Bağlanır? Nafaka Nasıl Belirlenir?

Boşanma aşamasında dava süresinde veya boşanma davası sonunda belirli bir nafaka isteğe ve maddi durumlara göre bağlanır. Eğer çocuk var ise çocuğun velayetinin verildiği tarafa kesinlikle nafaka bağlanır. Bu durum çocuğun eğitim, ihtiyaç gibi masrafları gibi konuları ilgilendirir. Bu sebeple nafaka bağlanır.  Peki nafaka bağlanmasındaki ve hesaplanmasındaki faktörler nelerdir?

Nafakayı belirlemede nafaka avukatı veya boşanma avukatı var ise avukat alacak kişinin tüm haklarını gözetecektir. Nafakayı belirlemede Türk medeni kanununda somut bir ley ortaya koymamıştır. Aile mahkemelerinde boşanma sürecinde veya boşanma gerçekleştiğinde Türk medeni kanunu sabit bir nafakayı belirtmemiştir. Her davada farklı nafaka miktarları ortaya çıkmaktadır. Bunun en büyük sebepleri ise bireylerin ayrılırken ekonomik durumlarıdır.

Eğer çocuk var ise çocuğa ayrı bir nafaka eşe ayrı bir nafaka verilebilir. Nafaka verecek taraf yüksek bir maaş alıyor veya az maaş alıyor bu vereceği nafakayı ve miktarını çok etkilemez. İşten ayrıldığında iş kalsa dahi yinede nafakayı vermekle hükümlüdür.

Neye göre nafakayı alıyor sorumuza dönecek olursak nafaka bağlanırken nafakayı alacak eşin durumuna göre nafaka bağlanır. Nafaka nasıl belirlenir sorusuna gelirsek bu da tamamen bireylerin ekonomik durumları ile alakalı olarak değişiklik gösterebilir. Burada aile mahkemesi nafaka avukatı ve bireyin istekleri doğrultuda yine mahkeme karar verecektir.