Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır, Nereye Verilir?

Tutukluluğa itiraz dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır. Tutukluluğa itiraz dilekçesi nereye verilir? hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunan tutuklular bakımından farklılaştırılabilir. Tutuklama kararına itiraz dilekçenizi kendi durumunuza uyarlayarak hazırlayınız. Tutuklamaya itiraz dilekçenizde kişisel, ailevi veya diğer özel durumlarınızı dilekçede belirtebilirsiniz.

Tutuklamaya itiraz dilekçesi nereye verilir

Tutukluluk itiraz dilekçesi nereye verilir?

Tutuklamaya itiraz dilekçesi sulh ceza hakimliğine verilmelidir.

 

… Sulh Ceza Hakimliğine

Gönderilmek Üzere

… Sulh Ceza Hakimliğine

Sorgu No                             : …/2024-2025

Soruşturma No                 : …/2024-2025

Tutukluluğa İtiraz Eden : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

Adres                                   : …

Suç                                        : …

Talep Konusu                    : … Sulh Ceza Hakimliğinin …/…/2024 tarih ve …/2025 Sorgu sayılı kararı ile verilen tutuklama kararına itiraz.

İtiraz Nedenleri               :

 

Tutuklama ancak kanunda belirtilen koşullar mevcutsa zorunluluk durumunda başvurulabilecek bir tedbirdir. Tutuklama önleyici bir tedbir olup ceza amacı taşımamalıdır. Somut olayda toplanacak veya karartılacak delil bulunmamaktadır. Ancak, yasal şartlar gerçekleşmeden tutuklanmış olmam ceza amacına yöneliktir. … Sulh Ceza Hakimliğince verilen …/2024 Sorgu sayılı karar kanuna aykırıdır. İfadelerim ve dosyada mevcut deliller dikkate alındığında, üzerime atılı bulunan … suçunun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır.

(Bu bölümde hangi şartlar altında tutuklandığınızı, tutuklamanın neden kanuni olmadığını, ailevi durumlarınız varsa bunları, neden serbest olarak yargılanmanız gerektiğini açıklayınız)

Tutuklanmam nedeniyle işlerim aksamıştır. İşimi takip edecek kimsem yoktur. İşimin aksaması sonucunda hem kendim, hem de ailem mağdur olmuştur.

Tutuklanması için 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 100. maddesinde öngörülen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu eylemin tarafımdan gerçekleştirildiğine ilişkin ‘kuvvetli bir şüphe’ bulunmamaktadır.

Sabit ikametgâh sahibiyim. Adresimi ifademde mahkemeye ve savcılığa verdim. Kaçma ve delil karartma ihtimalim bulunmamaktadır. Daha önce hiçbir sabıkam bulunmamaktadır.

 

Hukuki nedenler                            : Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 vd. maddeleri ile diğer ilgili mevzuat.

Netice ve Talep                                : Yukarıda açıklanan nedenlerle, hakkımda verilen haksız tutuklama kararının kaldırılarak bihakkın tahliyeme, bunun mümkün olmaması halinde kefaletle tahliyeme karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…/2024-2025

İtiraz eden (Ad-soyad-imza)