Vasiyetname Tenfizi Davası Nasıl Açılır?

Günümüzde birçok insan gelecekte oluşabilecek bazı durumlar için durumlarda vasiyetnamelerini yazmaktadır. Vasiyetnameler genellikle noter ya da resmi yetkililer huzurunda yazılmaktadır. Vasiyetname yazan kişinin akıl sağlının yerinde olması önemlidir. Eğer akıl sağlığı yerinde değil ise vasiyetnamesi geçersiz sayılmaktadır. Çünkü akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler resmi işlemlerde bulunamazlar. Vasiyetnamenin resmi bir özellik kazanması için bu şarttır. Vasiyetname yazılanlarının zamanı geldiğinde yerine getirilmesi işlemine vasiyetname tenfizi denilmektedir. Vasiyetname de kişi istediğini yazabilir. Genellikle vasiyetnamelerde miras payları yazılmaktadır. Vasiyetnamenin sahibi vefat ettikten sonra gerçekleşir. Vasiyetname tenzifi için dava açılması gerekmektedir. Vasiyetname sahibinin hukuki olarak belirlendiği mirasçıları vardır. Vasiyetname sahibinin bıraktığı mirası mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. Fakat vasiyetname yazılan kişiler de vasiyetname ile mirasçı sayılmaktadır. Onun için vasiyetnamenin açılıp okunması gerekiyor. Vasiyetnamenin sahibi vefat ettikten sonra vasiyetnamenin açılması işlemi gerçekleşme gereklidir. Vasiyetnamenin açılması için ise genellikle mirasçılar tarafından sulh mahkemesine dava başvuruluyor. Çünkü iki tür mirasçı vardır. Birinci tür mirasçı hukuki olarak belirleniyor. İkinci tür mirasçı ise vasiyetname ile belirlenmektedir. Durum karışıklığının giderilmesi için mahkemeye dava açılıyor. Böylelikle vasiyetname tenfizi için dava süreci başlamış oluyor. Dava süreçlerinde miras olarak kalan mülkler üzerinde hiçbir işlem yapılamaz. Dava sonuçlanıncaya kadar mirasçılar kalan mülkü kullanamazlar. Vasiyetname sahibinin bıraktığı mülkleri mirasçıların kullanabilmeleri için mahkeme sonuçlarını almaları gerekiyor. Mahkemenin verdiği karar ile alınan mülk satma işlemi yapılabilinir. Ya da mülkü kullanımı sağlana bilinir. Mirasçı mahkemenin verdiği hak ile istediği şekilde mülkü kullanabilir. Çünkü zaten mahkeme kararı o mülkü o mirasçıya bırakmıştır.

Vasiyetname Tenfizi Davası Süreci 

Vasiyetnamelerin resmi olarak açılması gerekiyor. Bu durum da dava ile gerçekleşiyor. İlk önce vasiyetname yazılırken resmi bir evrak olduğu için vasiyetname nüfus müdürlüğüne bildirisi yapılır. Nüfus müdürlüğü vasiyetnameyi yazan kişinin üstüne kaydını yapar. Vasiyet sahibinin vefat ettikten sonra nüfus müdürlüğüne vasiyetnameyi gönderir. Savcılık ise sulh mahkemesine vasiyetnameyi gönderir. Vasiyetname tenfizi için açılmış olan dava da vasiyetname kanıt belge niteliğinde kullanılır. Dava süreçleri genellikle uzun olmaktadır.

Vasiyetname Tenfizinde Çıkabilecek Sorunlar

Miras hukukuna göre vefat eden bir kişinin bıraktığı miras kan bağına göre belirlenmektedir. Fakat vasiyetname ile mirasçı kan bağı olmayan kişiler de olabiliyor. Genellikle sorunlar da bu durumdan çıkmaktadır. Çünkü iki tür mirasçı miras payı konusunda anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Vasiyet de yazılan miras ile kan bağı olan kişilerin istekleri birbirlerini tutmayabiliyor. Vasiyet de yazılanlar da olduğu miras mirasçılar arasında pay ediliyor. Örneğin bir kişinin iki evi var. Bu kişi evlerden birisini vasiyet yazarak kan bağı olmayan bir kişiye bırakıyor. Vasiyetnamenin vefat ettikten sonra bu durum ortaya çıkıyor. Fakat vasiyetname sahibinin kan bağı mirasçıları bu duruma karşı çıkabiliyorlar. Çünkü kendilerinin hakkı olduğunu iddia ederek itiraz davaları açıyorlar. Mahkeme ise vasiyetname sahibinin vasiyetinde belirtildiği gibi olduğu mirasta pay dağıtımı yapıyor.