Yabancılar Hukuku Avukatı Ne İş Yapar

Oturma izni alma

Yabancılar hukuku avukatı, yabancı müvekkiller için önce gerekli hukuki ön hazırlık yapar. Söz konusu başvurunun gerekçesine göre evrakları toplar ve eksik olan hukuki meseleleri hukuki yollarla çözümler. Ardından oturma izni başvurusu yapılır ve süreç içerisinde etkin bir şekilde takip yapar. Oturma izni alındıktan sonra buna ilişkin uzatma talepleri de hizmet kapsamında görülür.

Çalışma izni alma

Başvuru öncesi gerekli hukuki hazırlığın yapılması, çalışılacak işyeri ile irtibat halinde olunarak evrakların toplanması ve başvurunun yapılması gibi işlemler yabancılar hukuku avukatı tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca başvurudan sonra sürecin etkin bir şekilde takibi ve olası hukuki sorunlara anında müdahale ederek problem çözümü, çalışma izni alındıktan sonra da bununla ilgili uzatma vs. işlemlerin yapılması yabancılar hukuku avukatı hizmetleri kapsamındadır.

Türk vatandaşlığı alma

Somut olayın özelliğine bağlı olarak en uygun vatandaşlık alma yolunun tespiti, gerekli hukuki ön hazırlığın yapılması, evrakların hazırlanması ve başvuru süreci ile başvurudan sonra sürecin etkin takibi yabancılar hukuku avukatı faaliyetleri kapsamındadır.

Yabancıların deport edilmesi ve deport iptali

Deport tehlikesi ile karşı karşıya olan yabancının hukuki durumunun çözülmesi, hakkında deport kararı verilen kişi için hızlı bir şekilde deport iptali için dava açılması ve bu davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak deportun olası sonuçlarının önlenmesi bu kapsamdadır. Yabancılar hukuku avukatı faaliyetleri kapsamında deport iptali önemli bir yere sahiptir ve oldukça hassas bir konudur.

Yabancıların Türkiye’de alacaklarının tahsili

Alacağın kaynağına, takibe dayanak belgenin gerekip gerekmediğine ilişkin değerlendirme yapılması, duruma göre ilamlı veya ilamsız tahsil yollarına başvurulması, mal kaçırma riskine karşı borçlunun mallarına tedbir koydurma, haciz işlemleri vs. yabancılar hukuku avukatının alacak tahsili konusunda yaptığı faaliyetlerdir.

Yabancıların Türkiye’de şirket veya şube kurması

Şirket kurma amacına göre kurulacak şirket türünün belirlenmesi, müvekkillerin şirketlerle ilgili genel olarak bilgilendirilmesi, gerekli evraklar toplandıktan sonra ihtiyaca binaen en yarayışlı şirket türü için başvurulması vs. yabancılar avukatı faaliyeti kapsamındadır.

Taşıma, alım – satım, hizmet, inşaat vs. sözleşmelerin kurulması 

Sözleşme öncesinde müzakerelerde hukuki yardımda bulunma, ileriye dönük ihtimalleri gözönünde bulundurarak sözleşmenin hazırlanması, zaman içerisinde değişen şartlara göre bunların uyarlanması, uygulanması ve tahsilat konusunda yapılan hukuki işlemler yabancılar hukuku avukatı faaliyetleri arasındadır.

Yabancı ülke vatandaşlarına banka hesabı açma

Yabancının banka hesabını hangi ihtiyaç için açtığı gözetilerek gerekli evrakların toplanması, banka hesabının hukuka uygun bir şekilde açılması ve yabancı müvekkilin kullanımına uygun hale getirilmesi yabancılar hukuku avukatı faaliyetler arasında yer alır.

Yabancıların ceza soruşturma aşaması ve kovuşturma aşaması

Yabancılar hukuku avukatı hizmeti kapsamında, yabancıların ifadelerinde bulunma, tutukluluk ve adli kontrol itirazları, yargılama aşamasında gerekli etkin savunmanın yapılması bu kapsamda yer alır. Özellikle yabancılık unsuru olan cezai süreçler daha bir hassastır ve aynı hassasiyette takip edilmesi gerekir.

Evlenme, boşanma, mal paylaşımı, velayet, evlatlık, tanıma-tenfiz işlemleri

Yabancıların Türkiye’de evlenmeleri, boşanma aşamasında boşanma için gerekli hukuki ön hazırlık sonrasında davanın açılması, tedbir kararlarının aldırılması, tebligat işlemlerinin takibi, davanın takibi, itirazların yapılması, müşterek çocuklara ilişkin velayet işlemlerinin yapılması yahut evlatlıkla ilgili hukuki işlemler faaliyetlerimiz kapsamındadır. Bununla beraber Türkiye dışında diğer ülkelerde alınan mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerliliğini sağlamak adına tanıma – tenfiz davası açma gibi işlemler de gene yabancılar hukuku avukatları çalışma alanları arasında yer alır.

Miras paylaşımı

Miras paylarının belirlenmesi, diğer paydaşlarla iletişime geçilerek anlaşma yolunun denenmesi, olmaması halinde dava açarak miras payının alınması, hukuka aykırı vasiyetlerin ve mirastan mal kaçırma işlemlerinin iptali, vasiyetname hazırlanması ve açılması vs. miras işlemleri yabancılara sunulan hizmetler kapsamındadır.

Hukuki danışmanlık hizmeti

Yukarıda saydıklarımızla ilgili veya bunlardan başka konularda yabancılara danışmanlık hizmetinin sunulması, hukuki problem doğmadan önce önleyici nitelikte danışmanlık ve hukuki problem mevcutsa bunu giderici danışmanlık hizmeti yabancılar hukuku avukatı faaliyetleri arasında yer alır.