Yabancılar Türkiye’de Gayrimenkul Alabilir Mi?

Yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’den taşınmaz satın alabilmesi 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. ve 36. maddelerinde düzenlenmiştir. Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz mülk alabilmesi için, Türkiye’de ikamet izninin olması şartı aranmamaktadır. Yani yabancı ülke vatandaşları ikamet izni olmasa bile Türkiye’de gayrimenkul mal satın alabilmektedir. Son dönemlerde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler neticesinde Türkiye, pek çok yabancı uyruklu vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’de en az 250.000 dolarlık gayrimenkul satın alan ya da 500.000 dolar ve üzeri yatırım yapan yabancıya Türk vatandaşlığı verilmesinin yasalaşmasıyla birlikte de bu kişilerin Türkiye’de ev sahibi olmak konusunda talepleri de her geçen gün artmaktadır. Yapılan yeni düzenleme ile önceden daha yüksek tutarlarda olan gayrimenkul değeri Türkiye’de 250.000 dolar veya Türk Lirası gayrimenkul satın alınması yoluyla istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanılması yolu açılarak giderek kolaylaştırılmıştır.
Türkiye’de geçerli mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan resmi sözleşmelerin mutlaka taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür. Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan taşınmazın mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır.

Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Satın Almasındaki Kanuni Sınırlamalar

 • Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.
 • Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Bahse konu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması önemlidir.

Türkiye’de Gayrimenkul Satın Alırken Gerekli Belgeler

 • Kimlik belgesi veya pasaport,
 • Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkereleri,
 • Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.
 • Ayıca satış sözleşmeleri yapılmadan önce, taşınmazın sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı, ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Dairesinden kontrol edilmelidir.

Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Ediniminde Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Satın alınmak istenen evin ipotek ya da haciz gibi satışa engel bir durumu olup olmadığı öğrenilmelidir. Bu bilgi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınabilmektedir.
 • Güvenilirliğinden emin olunan bir aracı firma ile anlaşma yapılmalıdır.
 • Gayrimenkul satışı ile ilgili taraflar arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.
 • Noter huzurunda satış vaadi sözleşmesi gerçekleştirilmesi, satış için yeterli değildir. Tapu müdürlüklerinde resmi işlemler gerçekleştirilmelidir.
 • Ev satın alma işlemlerinde ödenmesi gereken tapu harcı, alıcı ve gayrimenkul sahibi tarafından ödenir.

Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Satın Almasında Avukatın Önemi

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’den gayrimenkul satın alması yapılan yatırımın yanında aynı zamanda Türk vatandaşlığı kazanımı gibi avantajlar doğurabilmektedir. Ayrıca Türkiye’den gayrimenkul satın alırken asgari tutarı bilmek, gerekli belgeler, temin etmek vb. pek çok prosedür karşılarına çıkmaktadır. Bu durumda hak kaybına uğramamak ve menfaat zedelenmesi yaşamamak adına Türk mevzuatına hakim birinden profesyonel destek olmak akıllıca olmaktadır.